Beypazarı Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Beypazarı Arazi̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Taşınmaza haciz koyma, bahse konu borcunu yatırmayan borcu olan kişiye alacaklının isteğiyle borçlu olan kişinin yerinin üzerine alacaklının talebi neticesinde icra müdürlüğü tarafından haciz koyulması yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen süreler içinde borcu olan taraf kendine gönderilen ödeme buyruğuna kuralına göre itiraz etmediği takdirde takip kesinleşir. Alacaklı ödeneği tahsil etmek adına haciz isteminde bulunmalıdır. Şayet kişi haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklıya borcun bütününü yatırmadığındaysa haciz işlemi gerçekleştirilecektir . Buna ilaveten haciz konusu mal ve mülkler adına alacaklı bir sene içerisinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 106 ile 110 uyarınca yazılı istek neticesinde bahis konusu haciz ortadan kaldırılacaktır . İlerleyen kısımlarda çok daha detaylı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtmeliyiz ki; ilgili taraf yeri üstüne haciz konulacak yahut hacizli olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Aksi durumda yerin satış uygulamasını arsa alıcısının izni olmadığı halde satış süreci gerçekleşmeyecektir. Bu yüzden branşında başarılı arsa haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uyumlu biçimde sürecinizi gerçekleştirerek yaşadığınız haksızlıkları giderebilirsiniz.

Arsa Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı tarafın isteğiyle borçlu tarafın veya şirketin üzerinde yer alan arazisine icra dairesi tarafından haciz şerhi konulmasından sonra borçlu olan tarafın, arsası üstüne koyulmuş haczin kalkması için belirli adımları hayata geçirmesi mecburidir. Haczin kaldırılabilmesi adına öncelikli olarak haciz bilgilerine oldukça ayrıntılı anlayabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilen detaylar eşliğinde eğer borç bütün dosya masraflarıyla ödenirse haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan tarafın veya borçlunun elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi yok etme talebinde bulunamamaktadır. Fakat es geçmemek lazımdır ki haczin kaldırılmasını istemek için hacze konu mal ve mülkün satışının alacaklı tarafından istenilmemiş olması zorunludur. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin yok edilmesi talebi kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra şayet durumlar hayata geçmişse o yerdeki haciz kaldırılmış olacaktır. Şayet alacaklı taraf satış talebinde bulunmuş ise durumlar sağlanmamış sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek kabul görmeyecektir. Borçlu olan tarafın vermesi zorunlu taahhüt ile de arazinin üstünde mevcut olan tapu haczi kaldırılabilir. Yine de kişi taahhüt ettiği zamana uymazsa hapis cezasına tazyik mahkum edilecektir. Bu durumlara Buna ek olarak haciz talebinde mevcut olan alacaklı kişi her zaman haczin kaldırılması talebinde bulunabilecektir. Bütün bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması sonucunda olası bir haksızlığa uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içinde en doğru yöntemler ile sonuca ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP