Beypazarı Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Beypazarı Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

İcra takip işleminin kesin olmasından sonra borçlu tarafın taşınmazı üstüne haciz istenebilmektedir. Ev üzerine haciz alacağı olan taraf yahut vekaleti olanın isteği doğrultusunda icra müdürlüğü tarafınca taşınmazın yer aldığı lokasyondaki tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile konmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Mülk üzerine konan haczin kaldırılabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatı alt kısımda daha detaylı anlatacağımız bazı şartların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunmak, haciz kalkması, ispat tespitinin davası, ilaveten tahsil veya alacaklardan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Taşınmaz Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla gayrimenkul üstüne konulan haciz borcun tamamen yatırılması ile kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi dosya üzerinden tapu kayıtları konulduğunu belirleyip borçlu olan tarafa ilgili tutarın ödenmesi ile haciz kalkabilmesi mevzusunda yardımcı olmaktadı. Haciz koyulduğu evrak öğrenilerek icraya dosyanın işli faizi, gideri ve vekalet ücretinin hesaplanabilmesi adına talepte bulunulmaktadır. Bunun üzerine belirlenmiş olan miktarın icradaki vezneye ödenmesiyle icra müdürlüğe müzekkere kaleme alıp taşınmaz üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme anlaşmasına varılması

Borçlu haciz konusu ödeyeceği miktarı belli süre içinde veya belirli vadeler ile yatıracağını taahhüt ederse ev haciz kaldırma avukatının hazır edeceği bir protokolle haczin kaldırılması söz konusu olur. Bu husus adına icra müdürlüğüne talepte bulunulmalıdır. Başvuru sonucunda ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Şayet unutulmaması gerekir ki İİK'de tutarın ödenmemesi değil verilen taahhüdün hayata geçirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haciz düşürülmesi

İİK'de mülklerin haczi halinde alacaklı tarafın satış isteme zamanını bir yıl olarak belirlenmektedir. Güncel zaman zarfı içinde alacağı olan kişi satış isteğinde bulunmazsa mülk üzerindeki haciz kalkar ve tapuya kaleme alınacak müzekkere ile haczin kalkabilmektedir.

  • menfi tespit davası

Borcu olan taraf, takipte borçlu taraf olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilmektedir. Benzer bir durumda borçlu taraf ya da ev haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup borcun bütününü icra veznesine depolayıp taşınmaz üstündeki haczin düşmesini talep edebilir.

ilaveten tahsilat yahut alacaktan feragat etmek

Alacağı olan kişi ya da vekaleti olan kişi borcu aldığını ya da alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne beyan ederse ev üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum zaman içinde en güvenli tekniklerle çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP