Beypazarı İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Beypazarı İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

İcranın takibi kesinleştikten sonrasında borçluya ait olan iş yerine ilişkin haciz istenebilmektedir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan taraf veya vekilin talebi üzerine icra tarafından iş yerinin olduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılması gereken müzekkereyle koyulur. Aynı zamanda daire tarafınca ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle konmuş olan haciz kaldırılabilmektedir İş yeri üzerine konmuş olan haczin kaldırılması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen kısımlarda çok daha detaylı anlatacak olduğumuz belli etkenlerin varlığına dikkat etmektedir. Bu durumlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunulması, haczin düşmesi, ispat davası, hariç olarak alacak ve tahsilattan vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konan haciz mevcut borcun tamamen ödenmesi ile kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapu kaydının konduğunu belirleyip borçlu olan kişiye mevcut borcun yatırılması ile haczin kaldırılması bağlamında yardımcı olmaktadır. Haczin konulduğu dosya öğrenilip icra müdürlüğüne mevcut evrakın işlenmiş faizi, geri ödemesi ve vekillik ödemesinin hesaplanabilmesi adına talepte bulunulmalıdır. Mevcut durumun üstüne belirlenmiş olan miktarın vezneye ödenmesi ile icra müdürlüğe müzekkere yazarak şirket, büro ya da ofis üstündeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme taahhüdünde bulunulması

Borçlu taraf veya kuruluş, haciz konusu borcunu belirli süre içerisinde ya da belirli süreler ile ödeyeceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazır edeceği bir protokolle mevcut haczin kalkabilmesi söz konusu olabilir. Bu husus için icra müdürlüğüne başvuruda bulunulur. Başvuru sonucunda müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İİK'de mevcut borcun ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün gerçekleştirilmemesi senaryosunda tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • mevcut haczin kalkması Talep sonucu müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda mülklerin haczi durumunda alacaklı tarafın satış isteme süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Bu zaman içerisinde alacaklı satış isteminde bulunmaz ise iş yeri üstündeki haczi kalkar ve ilgili müdürlüğe yazılması gereken müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından hazır edilecek olan İİK madde 106 ve 110 uyarınca yazılması gereken olan haciz düşürme dilekçesi ile birlikte iş yerine konulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, takipte borçlu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilmektedir. Benzer bir durumda borçlu olan yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı icraya başvuruda bulunup borcun hepsini icra ödeme noktasına depo edip ev üstündeki mevcut haczin kalkmasını isteyebilmektedir

  • Haricen alacak veya tahsilden feragat etmek

Alacaklı ya da vekaleti olan kişi ödemeyi tahsil ettiğini ya da alacaktan feragat ettiğini icraya beyan ederse iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri asgari zaman içinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP