Bornova Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Bornova Araba Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Alacaklı tarafından borçlu olan kişi zararına icra takibi başlangıcından sonrasında kişinin taşınır mallarına dahi haciz mevzu bahis olur. Kesinleşen icra takibine karşı alacaklı olan tarafın isteği ile borçlu tarafın adına kayıtlı vasıta üzerine haciz konulabilmektedir. Haciz süreci sonra hacizli araç için satış isteğinde bulunarak alacağına ulaşabilmektedir. Haczi olan arabayı alan taraf araba üstündeki haczinden haberdar olabilmektedir. Vasıtayı satın alırken araç üstündeki hacizle birlikte satın alır. Araba haciz kaldırma avukatı ise borçlu olan şahıs bu tarz bir olayda yol göstermekte, haczi olan aracın satılmasını engellemek adına en güvenilir ve hızlı seçenekleri sunmaktadır.

Araba Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üzerinde yer alan haciz icra evraklarında bulunan ödemeler ve borcun tamamının ödenmesi ile kalkabilmektedir. Yine de araç üstündeki mevcut haczin kaldırılmasının tek çaresi bu değildir. Haczin kaydı icra görevlisinin bir hatasından kaynaklanmış olmaktadır. İlgili makama mevcut konuyu barındıran bir dilekçe yazılıp araç üstündeki hacizlerin kaldırılması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatıyla yazılacak dilekçe icradaki memurun hatalarını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve olası bir olumsuz netice ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru hakları saklıdır. Alacaklı kişi ile anlaşarak da araç üzerindeki haciz kaldırılabilir. Ele aldığımız senaryolara ek olarak vasıtaya haciz koyulduktan sonra 6 ay içinde alacaklı olan kişi hacizli araba hakkında satış istemelidir. İİK'de mevcut durum şöyle hükme alınmıştır. Bir malın satılması kanuni zaman içerisinde istenmez veya talep geri alınıp da kanuni zamanda yenilenmez ise mevcut mal üstündeki haciz kalkmaktadır. Haczi olan aracın satışının yapılabilmesi yönünde talep bir defa geri çekilebilir. Haczi yapılan kanuni sicile kayıtlı malların, icrayla yapılacak yazışmalar sonucunda hacizlerinin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili saklayan idare tarafınca haciz şerhi iptal edilir ve uygulama ilgili daireye bildirilmektedir . Birinci fıkra gerekliliğince mevcut hacizlerin kaldırılmasına sebebiyet veren alacaklı mevcut mala yönelik olarak, haczedilmesi ve saklanması benzeri tüm masraflardan görevli olabilmektedir. Son olarak şayet borçluya kesinleşmiş takipte borçluya olmadığını savunuyorsa ispat davası açabilmektedir. Bütün bu konular değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma uygulaması taraflar adına karışık ve zor olabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizi en az süre içinde en doğru tekniklerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP