Bornova Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Bornova Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Bir kişiye karşı icra takibi kesinleştiğinde borçlu tarafın taşınır ile taşınmaz mallarına, bankalardaki hesaplarına ve senetlerine haciz konulabilmektedir. Araç hacziyse şahsın üstüne kaydı olan ve taşınabilir niteliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motorlu vasıtalara haciz konması uygulamasıdır. Alacaklı tarafından iletilen ödeme talebinin bildiriminden sonra takip edilmesi kabul edilmiş ise alacağı olan şahıs borçlu adına kayıtlı motorlu taşıtların haczini isteyip satış isteğinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz böyle bir durumun varlığı halinde tarafa hızlı ve hukuk ile uyumlu bir şekilde hizmet vererek bahsi geçen problemi çözüp sonuca ulaştırıyoruz. Araç üstündeki haczi kaldırmak adına alanında nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en doğru ve kestirme uygulamaları tercih ederek tarafı herhangi bir haksızlığa uğramaktan kurtarıyoruz.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Araç üstündeki haciz uygulamasını araç haciz kaldırma avukatı 5 değişik biçimde kaldırmaktadır.

  • Borcun gereğince ifası: İcranın takip edilmesine konu edilen borç tüm faizleri ile ve mevcutsa ceza koşulları ile beraber ödendiğinde vasıta üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Şayet bahsi geçen ödeme en kısa sürede haczi koyan icra dairesine yapılması şarttır. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gereken borcun ilişkili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini verip kişiyi büyük çaplı bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış konulmasının saptaması: Vasıta üstüne koyulmuş olan araç haczi , dairedeki memurların bir anlık yanlışı neticesinde yapılmış olabilir. Bu tarz bir olayda haciz koyan daireye itiraz yazısı yazılarak haciz kaldırılır. İlgili icra dairesi mevcut dilekçeyi reddettiğinde en pratik şekilde dilekçe hazırlanıp bu sefer İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri okur ve herhangi bir yanılgının olmasına kanaat getirirse haciz derhal kaldırılmaktadır.
  • Borçlu ve alacağı olan tarafın anlaşma sağlayıp haczin kaydını kaldırması: Haciz koyduran alacağı olan taraf ile anlaşmaya varılması halinde alacağı olan şahsın talebi ile araç üzerindeki haciz kaldırılır.
  • Hacizlerin zamanlama nedeniyle düşmesi: İcra İflas Kanunu'na göre taşınabilen malların haczinden itibaren altı ay içinde alacaklı satış talep etmelidir. Şayet alacaklı bu süre zarfı içerisinde satış talep etmezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılabilmektedir.
  • ispat tespit davası: Menfi tespit davasıyla borcu olan kişi olarak adlandırılan şahsın borçlu olmadığına karar verilirse vasıta üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Tüm mevcut konular dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılması adına yeterli hukuksal donanım ve pratiklik gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılan muhtemel bir hata ile araç üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az zaman içerisinde en güvenilir teknikler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP