Bornova Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Bornova Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Taşınmaza haciz koyma, söz konusu borcunu yatırmayan borçlu tarafa alacaklının isteğiyle borçlu kişinin taşınmazının üzerine alacaklının isteği neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haciz koyulması yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilen süreler içinde borcu olan taraf kendisine iletilen ödeme buyruğuna usulüne göre itiraz etmediği senaryoda takip mutlak olur. Alacaklı kişi ödeneği tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer kişi haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun tamamını yatırmadığında ise haciz işlemi gerçekleştirilir . Buna ek olarak haciz konusu mal ve mülkler için alacaklı kişi bir yıl içerisinde satış isteğinde bulunmazsa İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 gereğince yazılı talep sonucunda bahis konusu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. Aşağıda epey detaylı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtmeliyiz ki; taraf arsası üstüne haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Aksi durumda yerin satışını arsa alıcısının izni olmadığı halde satış uygulaması neticelendirilemeyecektir. Bu yüzden işinde başarılı arsa haciz kaldırma avukatlarıyla hızlı ve hukuka uyumlu biçimde işleminizi hayata geçirerek yaşadığınız haksızlığı giderebilirsiniz.

Arsa Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklının talebi ile borçlunun ya da kuruluşun üzerinde bulunan arazisine icra dairesi tarafından haciz şerhi konmasından sonra borçlu olan kişinin, taşınmazı üstüne konmuş haczin yok edilmesi için belli uygulamaları gerçekleştirmesi mecburidir. Haczin kaldırılabilmesi adına öncelikli olarak haciz bilgilerine daha detaylı anlayabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilmiş olan bilgiler eşliğinde eğer borç tüm dosya masrafları ile ödendiğinde haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan tarafın veya borçlu olan kişinin elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi geçersiz kılma talebinde bulunamamaktadır. Yine de unutulmaması gerekir ki haczin kaldırılmasını istemek için haciz konusu malın satışının alacaklı tarafınca talep edilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin yok edilmesi talebi kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi adına müzekkere yazılması gerekir. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer koşullar hayata geçmişse arsadaki haciz kalkacaktır. Eğer alacaklı taraf satış isteğinde bulunmuş ise koşullar yerine getirilmemiş sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep reddedilecektir . Borçlu olan tarafın vermesi zorunlu taahhüt ile de yerin üstünde mevcut olan tapu haciz uygulaması kaldırılabilir. Fakat taraf taahhüt ettiği süre aralığına uyum sağlamazsa hapse (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bu durumlara ekstra olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı taraf her zaman haczin kalkması isteğinde bulunabilecektir. Tüm bu anlatılanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci sonucunda herhangi hak kaybına uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman içerisinde en güvenilir adımlar ile çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP