Bornova Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Bornova Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takibinin kesinleşmesinden sonra borçlunun evi üzerine haciz istenebilmektedir. Ev üstüne haciz alacağı olan taraf veya vekaleti olanın isteği üzerine icra müdürlüğü tarafınca mülkün bulunduğu konumdaki tapuya yazılacak müzekkereyle koyulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılabilir. Gayrimenkul üzerine koyulmuş olan haczin kalkabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatı ilerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz bazı koşulların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme anlaşmasında bulunulması, haciz düşmesi, menfi tespitinin davası, ilaveten tahsil veya alacaktan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Taşınmaz Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • borç yatırılması

İcra aracılığıyla gayrimenkul üstüne koyulan haciz borcun bütününün ödenmesiyle kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapu kaydının konduğunu belirleyip borçlu olan kişiye borcun ödenmesi ile haciz kaldırılabilmesi kapsamında yardımcı olmaktadı. Haciz koyulduğu dosya öğrenilerek icra müdürlüğüne evrakın işlenen faizi, ödemesi ve vekalet giderlerinin hesaplanabilmesi adına başvuruda bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenmiş olan tutarın vezneye yatırılmasıyla icra tapuya müzekkere kaleme alıp ev üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • borç yatırma garantisi verilmesi

Borcu olan kişi haciz konusu olan borcunu belirli süre içerisinde yahut belirli vadelerle yatırabileceğini taahhüt ederse ev haciz kaldırma profesyonelinin yazacağı bir protokol ile haczin kalkabilmesi mevzu bahis olabilir. Bu husus için icraya başvuruda bulunulmaktadır. Talep sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmamalıdır ki İİK'de borcun yatırılmaması değil verilen sözün yerine getirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haciz düşmesi

İcra ve İflas Kanun’da gayrimenkullerin haczi halinde alacaklı tarafın satış isteyebilme süresini bir yıl olarak belirlenmiştir. Mevcut zaman içerisinde alacağı olan kişi satış isteğinde bulunmazsa taşınmaz üzerindeki haciz kalkar ve ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle haciz kalkar.

  • menfi tespitinin davası

Borcu olan kişi, icra takibinde borcu olan taraf olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilmektedir. Benzer bir halde borçlu kişi veya ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup ilgili borcun bütününü icra veznesine depo ederek ev üzerindeki haczin kalkmasını talep edebilir.

haricen tahsil ya da alacaktan feragat etmek

Alacağı olan kişi yahut vekaleti olan kişi borcu aldığını yahut alacaktan vazgeçtiğini icraya beyan eder ise ev üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak size asgari zaman içinde en güvenli yöntemlerle çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP