Bornova İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Bornova İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Takip işlemi kesinleştikten sonrasında borçlu kişiye ait olan iş yerine ilişkin haciz istenebilir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı olan şahıs yahut vekil olan tarafın isteği üzerine icra tarafınca iş yerinin olduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle koyulur. Ayrıca daire tarafınca tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile koyulan haciz kaldırılır İş yeri üstüne koyulan mevcut haczin kaldırılması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen kısımlarda oldukça ayrıntılı anlatacağımız belli şartların var olduğuna dikkat edilir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme taahhüdünde bulunması, mevcut haczin düşmesi, ispat tespit davası, ilaveten tahsilat ve alacaktan feragat demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konan haciz borcun bütününün yatırılması ile kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosyanın üstünden tapunun kaydının konulduğunu belirleyerek borçlu olan tarafa borcun ödenmesiyle haczin kaldırılması kapsamında yol göstermektedir. Haczin konduğu dosya öğrenilerek ilgili makama dosyanın işlenen faizi, geri ödemesi ve vekalet ödeme tutarının ayarlanabilmesi adına talepte bulunulmaktadır. Mevcut durumun üzerine belirlenen meblağın icra veznesine yatırılmasıyla icra tapu müdürlüğüne müzekkere yazarak iş yeri üzerindeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunması

Borcu olan şahıs ya da kurum, haciz konusu borcunu belli süre içinde ya da belli vadelerle ödeyeceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazırlayacağı bir protokolle mevcut haczin kaldırılabilmesi söz konusu olur. Bu konu için ilgili makama talepte bulunulmalıdır. Talep sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmamalıdır ki İİK'de mevcut borcun yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda zorlama hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin düşmesi Talep neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda taşınmazların haczinde alacaklı tarafın satış talebinde bulunma müddeti bir sene olarak belirlidir. Bu zaman içerisinde alacaklı şahıs satış isteminde bulunmaz ise iş yeri üzerindeki haczi düşer ve ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından kaleme alınacak olan İcra İflas Kanunu - 106 ile 110 - uyarınca yazılan olan haciz kaldırma dilekçesiyle beraber mevcut iş yerine konmuş olan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, kesinleşmiş takipte borcu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilmektedir. Benzer bir senaryoda borçlu yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup borcun tamamını icra veznesine depo edip ev üzerindeki mevcut haczin düşürülmesini isteyebilmektedir

  • Haricen alacak veya tahsilden feragat

Alacaklı olan taraf ya da vekaleti olan taraf ödemeyi tahsilat yaptığını ya da alacaktan feragat ettiğini ilgili müdürlüğe beyan eder ise iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami zaman içinde en doğru yöntemlerle çare ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP