Bornova Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Bornova Tapuda Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklı olanın talebiyle borçlu kişinin taşınmazları üzerine adli ve idari makamlarca haciz konması işlemidir. İİK'de belirtilen zaman aralığı içerisinde borçlu olan kişi kendisine gönderilmiş olan ödeme buyruğuna karşı çıkmaz ise takip kesinleşir. Alacaklı olan kişi alacağını tahsil edebilmek için haciz talep etmelidir. Eğer ki taraf haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı olan kişiye borcun hepsini ödemezse haciz uygulaması gerçekleşmektedir. Buna ek olarak haciz mevzusu mallar adına alacaklı taraf bir yıl içinde satış talebinde bulunmaz ise bahsi geçen haciz kendiliğinden ortadan kalkmış olur. Alt kısımda oldukça detaylı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki şahıs mevcut tapu üzerine haciz koyulacağını yahut haczi olduğunu öğrendiği sırada haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Kendi alanında donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uyumlu biçimde süreciniz gerçekleştirilecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı olanın talebi ile borçlu şahsın varlığına el koyulduktan sonra borçlu taraf tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması adına belirli uygulamaları yerine getirmelidir. Haczin kaldırılabilmesi için ilk önce haczin bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilen detaylar doğrultusunda eğer borç bütün dosya masrafları ile yatırılır ise haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan kişinin veya borçlunun vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması talebinde bulunulamamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek adına haciz konusu malın satış işleminin alacaklı taraf tarafından talep edilmiş olmaması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması isteği kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımından sonra eğer ki koşullar hayata geçmiş ise tapunun haczi kaldırılır. Şayet alacaklı kişi satış isteğinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış sayılıp İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek red alacaktır. Borçlu kişinin vereceği taahhütle de tapuya gelen hacizler kaldırılabilir. Şayet şahıs taahhüt ettiği zamanlamaya uymaz ise hapis cezasına mahkum edilecektir. Bunlara ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı kişi her zaman haczin kaldırılması talebinde bulunabilecektir. Bütün bu bahsedilenler ışığında belirtmeliyiz ki tapu haczi kaldırma işlemi neticesinde muhtemel bir adalet eksikiğine uğramamak adına tapu haciz kaldırma profesyonelinden hizmet alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizi minimum süre içerisinde en doğru yöntemler ile sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP