Bostanlı Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Bostanlı Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafınca borçluya zararına icra takibi başlangıcından sonra şahsın taşınabilir mallarına dahi haciz mevzu bahis olabilir. Kesinleşmiş icra takibine karşı alacağı olan kişinin isteğiyle borcu olan şahsın adına kayıtlı olan vasıta üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz uygulaması sonra haczi olan araba adına satış talep ederek alacağına ulaşabilmektedir. Haczi olan vasıtayı alan taraf araba üzerindeki hacizden haberdar olur. Aracı satın alır iken vasıta üzerindeki haciz ile birlikte satın alır. Araba haciz kaldırma profesyoneli ise borçlu böyle bir durumda yardımcı olmakta, hacizli aracın satılmasını engellemek için en hızlı ve doğru seçenekleri sunmaktadır.

Araba Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üstünde yer alan haciz icra dosyasında yer alan masraflar ve borcun hepsinin ödenmesiyle kalkabilmektedir. Yine de vasıta üzerindeki var olan haczin kalkmasının tek yöntemi bu değildir. Haczin kaydı icra memurunun bir yanlışından ötürü olabilmektedir. İlgili makama mevcut konuyu barındıran bir dilekçe kaleme alınıp vasıta üstündeki haczin kaldırılması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatı ile yazılacak dilekçe icradaki görevlinin hatasını çok daha iyi ortaya çıkaracak ve herhangi bir negatif neticeyle karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru hakları gizlidir. Alacaklı taraf ile anlaşma sağlanarak da vasıta üzerindeki haciz kaldırılabilir. Örneklendirdiğimiz senaryolara ilave olarak araca haciz koyulduktan sonrasında altı ay içinde alacaklı olan taraf haczi olan mal hakkında satış isteğinde bulunmalıdır. İİK'de mevcut durum şu şekilde hüküm altına alınmaktadır. Bir malın satılması resmi zaman içinde istenmez yahut istek geri alınıp da resmi müddet içinde yenilenmez ise o mal üstündeki haciz kalkmaktadır. Hacizli malın satışının yapılabilmesi bağlamındaki talep bir kereye mahsus geriye alınabilir. Haczedilen resmi sicile kayıtlı olan malların, icra dairesiyle yapılacak görüşmeler sonucunda haczin kalktığının tespit edilebilmesi durumunda, sicili saklayan idare tarafınca haciz şerhi terkin edilir ve işlem ilgili daireye bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince haczin kalkmasına neden olan alacaklı olan kişi o mala uygun olarak, haczedilmesi ve muhafazası benzeri tüm giderlerden sorumlu olabilmektedir. Son olarak eğer borçlu kesinleşen takipte borçlu olmadığını düşünüyor ise menfi tespit davası açabilir. Bütün bu konular incelendiğinde araba haciz kaldırma süreci kişiler adına karmaşık ve zor olur. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri asgari süre içinde en doğru tekniklerle sonuca ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP