Bostanlı Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Bostanlı Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Bir tarafa yönelik icra takibi kesinleştiğinde borçlu şahsın taşınır ile taşınmaz mallarına, bankalardaki hesaplarına ve senetlerine haciz konulabilir. Araç hacziyse şahsın üstüne kaydı olan ve taşınabilir özelliğe sahip motosiklet, otomobil, otobüs gibi motorlu vasıtalara haciz konulması işlemidir. Alacağı olan kişi tarafından yönlendirilen ödeme emrinin bildiriminden sonra takibi onanmışsa alacağı olan şahıs borçlu taraf adına kayıtlı motorlu vasıtaların haczini isteyip satış talebi yapabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzer bir durumun var olması halinde tarafa pratik ve hukukla uyumlu bir şekilde destek sağlayıp söz edilen problemi çözüp sonuca ulaştırıyoruz. Araç üstündeki haczi kaldırmak adına işinde deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en doğru ve kısa uygulamaları seçerek şahsı herhangi bir adalet kaybına uğramasından kurtarmaktayız.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Vasıta üzerindeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı 5 alternatifli şekilde kaldırmaktadır.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcranın takibine konu edilen borç bütün faizleri ile ve mevcutsa ceza koşullarıyla beraber ödendiği takdirde araç üstündeki haciz kaldırılır. Şayet bahsi geçen ödeme en kısa sürede haczi koyan daireye yapılması gereklidir. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu olan borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini sağlayarak şahsı büyük bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kaydının yanlışlıkla konulduğunun saptaması: Vasıta üzerine koyulan araç haciz, dairedeki görevlilerin bir anlık yanılgısı sonucu yapılmış olabilmektedir. Benzeri bir durumda haciz koyan ilgili icra dairesine itiraz yazısı yazılıp haciz kaldırılmalıdır. İlgili daire mevcut dilekçeyi reddederse en çabuk biçimde dilekçe hazırlanıp bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi gözden geçirir ve olası bir yanılgının olduğuna kanaat getirirse haciz hemen kalkar.
  • Borçlu şahıs ve alacaklı şahıs anlaşarak kaydı olan haczi kaldırması: Haczi koyduran alacağı olan kişi ile anlaşılması durumunda alacaklı kişinin isteği ile araç üzerindeki haciz kalkar.
  • Hacizlerin süre nedeni ile kalkması: İİK’ye göre taşınır malların haczedilmesinden itibaren 6 ay içinde alacaklı kişi satış talep etmelidir. Şayet alacağı olan kişi bu süre içinde satış istemez ise verilecek dilekçe ile haciz kaldırılabilir.
  • ispat tespit davası: İspat tespit davasıyla borçlu şahıs olarak nitelendirilen şahsın borçlu olmadığına karar verilirse araç üzerindeki haciz kalkar.

Tüm bu konular dikkate alındığında haczin kaldırılması adına yeterli hukuksal donanım ve pratiklik gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılacak muhtemel bir hata ile araç üzerindeki haciz kaldırılamaz ve satış süreci gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri en az zaman içerisinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP