Bostanlı Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Bostanlı Arsa Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Araziye haciz koyma, bahse konu borcunu yatırmayan borçlu kişiye alacaklı tarafın isteği ile borçlunun arsasının üstüne alacaklı tarafın talebi neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haczedilmesi işlemidir. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen süreler içinde borçlu taraf kendine iletilmiş olan ödeme buyruğuna yöntemine göre itiraz etmediği senaryoda takip kesinleşmektedir. Alacaklı ödeneği tahsil etmek için haciz talep etmelidir. Şayet taraf haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı kişiye borcun tamamını yatırmadığındaysa haciz uygulaması gerçekleşecektir. Buna ek olarak haciz konusu mallar için alacaklı bir yıl içinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 110 ve 106 uyarınca yazılı istek neticesinde söz konusu haciz ortadan kalkacaktır. Aşağıda çok daha detaylı anlatacak olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gerekir ki; taraf yeri üzerine haciz koyulacağını veya haczin olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Aksi durumda arsanın satışını arsa alıcısının isteği olmadığı takdirde satış neticelendirilemeyecektir. Dolayısıyla alanında uzman arsa haciz kaldırma avukatları ile pratik ve hukuka uygun şekilde işleminizi hayata geçirerek yaşadığınız mağduriyeti giderebilirsiniz.

Arsa Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı tarafın isteğiyle borçlu şahsın ya da kurumun üzerinde yer alan yerine icra dairesi tarafınca haciz şerhi konmasından sonra borçlu kişinin, arazisi üzerine konulmuş haczin kaldırılması için belli başlı aşamaları hayata geçirmesi gerekmektedir. Haczin kaldırılabilmesi adına öncelikli olarak haciz bilgilerine daha ayrıntılı anlayabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan bilgiler eşliğinde şayet borç tüm dosya masraflarıyla ödenir ise haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlunun yahut borçlu kişinin elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunamamaktadır. Buna rağmen unutulmaması gerekir ki haczin kalkmasını talep edebilmek adına haciz konusu yerin satışının alacaklıdan talep edilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması isteği kabul edildiğinde Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazısı kaleme alınacaktır. Müzekkere kaleme alındıktan sonra şayet şartlar gerçekleşmişse o yerdeki haciz kalkacaktır. Eğer alacaklı satış talebinde bulunmuş ise şartlar yerine getirilmemiş olacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek yok sayılacaktır. Borçlunun vermesi gerekli taahhüt ile de arsanın üzerinde bulunan tapu haczi kaldırılabilmektedir. Buna rağmen ilgili kişi taahhüt verdiği zaman aralığında uyum göstermezse hapis cezasına tazyik çaptırılacaktır. Bu durumlara buna ek haciz isteğinde yer alan alacaklı kişi her zaman haczin yok edilmesi isteğinde bulunabilecektir. Bütün bu bahsedilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci neticesinde olası bir adaletsizliğe uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içinde en kalıcı yöntemler ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP