Bostanlı Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Bostanlı Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Takip sürecinin kesinleşmesinden sonra borçlu olan tarafın mülkü üstüne haciz istenebilmektedir. Ev üzerine haciz alacağı olan taraf yahut vekilin talebi üstüne icra tarafınca gayrimenkulün yer aldığı lokasyondaki ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle koyulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafınca tapuya yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Taşınmaz üstüne konan haczin kaldırılabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatı ilerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacağımız belirli koşulların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme sözünde bulunmak, haciz kaldırılması, menfi tespitinin davası, ilaveten tahsilat veya alacaktan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Mülk Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • borcun ödenmesi

İcra aracılığı ile gayrimenkul üstüne konan haciz borcun tamamının ödenmesi ile kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi dosya üzerinden tapu kaydı konulduğunu belirleyerek borçlu olana borcun ödenmesiyle haciz kalkabilmesi kapsamında yardımcı olmaktadı. Haczin koyulduğu dosya öğrenilip icraya evrakın işli faizi, gideri ve vekalet giderlerinin hesaplanması adına talepte bulunulmalıdır. Bunun üzerine belirlenen borcun icra veznesine yatırılmasıyla icra müdürlüğe müzekkere kaleme alıp gayrimenkul üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • ödeme garantisi verilmesi

Borçlu taraf haciz konusu borcunu belirli süre içerisinde ya da belli başlı vadelerle ödeyebileceğini taahhüt ederse ev haciz kaldırma profesyonelinin yazacağı bir protokolle haczin kaldırılabilmesi konu olur. Bu husus adına icra müdürlüğüne istekte bulunulur. Talep sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Fakat unutulmamalıdır ki İİK'de tutarın ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün hayata geçirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • haczin düşmesi

İcra ve İflas Kanun’da taşınmazların haciz durumunda alacaklı kişinin satış isteyebilme zamanını 1 yıl olarak belirlenmektedir. Bu zaman zarfı içinde alacağı olan kişi satış talebinde bulunmaz ise gayrimenkul üzerindeki haciz kalkar ve tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkere ile haczin kalkar.

  • ispat tespit davası

Borçlu taraf, icrada borçlu olmadığı iddiasında ise menfi tespit davası açabilmektedir. Bu tarz bir durumda borçlu kişi veya ev haciz kaldırma avukatı icraya başvurup ilgili borcun bütününü vezneye depo ederek taşınmaz üzerindeki haczin düşmesini talep eder.

ilaveten tahsilat yahut alacaktan feragat etmek

Alacağı olan kişi veya vekili borcu aldığını veya alacaktan vazgeçtiğini icraya beyan ederse mülk üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum zaman zarfı içinde en güvenli tekniklerle çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP