Bostanlı İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Bostanlı İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Takip işlemi kesin olduktan sonra sonrasında borçlu tarafa ait olan iş yerine ilişkin haciz istenebilmektedir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan kişi ya da vekil kişinin isteği üzerine icra tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile koyulmaktadır. Ayrıca icra dairesince ilgili müdürlüğe yazılması gereken müzekkereyle konmuş olan haciz kaldırılır İş yeri üstüne konulan haczin kaldırılabilmesi için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından ilerleyen aşamalarda oldukça detaylı anlatacağımız belli başlı koşulların varlığına dikkat edilmesi gerekir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme anlaşmasında bulunulması, mevcut haczin düşmesi, menfi tespit davası, ilaveten alacak ve tahsilattan vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konmuş olan haciz mevcut borcun bütününün yatırılmasıyla kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosyanın üstünden tapunun kaydının konulduğunu belirleyip borçlu olan kişiye borcun yatırılmasıyla haciz kaldırılması bağlamında destek olmaktadır. Haczin konulduğu evrak öğrenilip ilgili makama dosyanın işlenmiş olan faizi, geri ödemesi ve vekalet ödeme tutarının toplanması için talepte bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenmiş olan meblağın icra veznesine ödenmesi ile icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alıp ilgili çalışma ortamı üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme taahhüdünde bulunması

Borcu olan taraf yahut kurum, haciz konusu borcunu belirli süre içinde veya belirli vadeler ile ödeyeceğini garanti ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazırlayacağı bir protokolle haczin kalkabilmesi bahis konusu olabilmektedir. Bu konu için ilgili müdürlüğe talepte bulunulmalıdır. Başvuru sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Fakat unutulmamalıdır ki İİK'de borcun yatırılmaması değil verilmiş olan sözün gerçekleştirilmemesi senaryosunda zorlama hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • mevcut haczin geçersiz olması Talep neticesinde müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İİK'de mülklerin haczinde alacaklı tarafın satış talebinde bulunma müddeti 1 sene olarak belirlidir. Bu süre içerisinde alacaklı olan kişi satış isteğinde bulunmazsa iş yeri üzerindeki haczi kalkar ve müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kalkmaktadır. Avukat tarafınca hazır edilecek olan İcra İflas Kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılması gereken olan haczi kaldırma dilekçesi ile beraber iş yerine konmuş olan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borçlu, takipte borçlu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilmektedir. Benzer bir senaryoda borçlu yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup borcun bütününü icra veznesine depo edip taşınmazdaki mevcut haczin kalkmasını isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil ya da alacaktan feragatte bulunmak

Alacaklı kişi yahut vekili ödemeyi tahsil ettiğini yahut alacaktan feragat edebileceğini ilgili makama iletirse iş yeri üstündeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami süre içerisinde en doğru teknikler ile çare ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP