Bostanlı Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Bostanlı Tapudan Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklı tarafın isteği ile borçlu şahsın gayrimenkulleri üstüne idari ve adli makamlarca haciz konması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirli zaman aralığı içerisinde borçlu kişi kendine gönderilmiş olan ödeme emrine karşı gelmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer kişi haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklıya borcun tamamını yatırmaz ise haciz uygulaması gerçekleşir. Buna ilaveten haciz konusu mallar için alacaklı bir yıl içerisinde satış talep etmezse sözü edilen haciz kendiliğinden ortadan kaybolmuş olacaktır. Alt kısımda daha detaylı ele alacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki şahıs mevcut tapu üstüne haciz koyulacağını ya da haciz olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvuruda bulunmalıdır. Alanında profesyonel tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uyumlu şekilde işleminiz gerçekleştirilecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı olan tarafın talebiyle borçlu kişinin malvarlığına el konulduktan sonra borçlu olan tapu üstüne koyulmuş haczin kaldırılması için belirli aşamaları yerine getirmelidir. Haciz durumunun kaldırılabilmesi adına öncelikle haczin bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Kazanılan detaylar ışığında eğer borç tüm dosya masraflarıyla ödenir ise haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan tarafın veya borçlunun vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması talebinde bulunulamamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını isteyebilmek için hacze konu malın satış işleminin alacaklı tarafınca talep edilmemiş olması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması talebi kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer ki şartlar hayata geçmişse tapudaki haciz kaldırılabilir. Eğer alacaklı olan kişi satış talebinde bulunmuş ise koşullar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek reddedilecektir. Borçlunun verecek olduğu taahhüt ile de tapunun haczi kaldırılır. Lakin şahıs taahhüt ettiği zamanlamaya uymaz ise hapse mahkum edilir. Bütün hepsine ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı olan taraf daima haczin kaldırılabilmesi talebinde bulunabilmektedir. Tüm bu bahsedilenler ışığında belirtilmesi gerekir ki tapu haczi kaldırma uygulaması neticesinde muhtemel bir adalet kaybına uğramamak için tapu haciz kaldırma profesyonelinden hizmet alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri minimum süre içerisinde en doğru tekniklerle neticeye ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP