Buca Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Buca Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan taraf tarafınca borçluya aleyhine icra takibi başlangıcı sonra kişinin taşınır mallarına dahi haciz mevzu bahis olmaktadır. Kesinleşen icra takibine karşı alacaklı tarafın isteğiyle borçlu kişinin ismine kaydı olan araba üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz işlemi sonrasında hacizli araç adına satış talebine bulunarak alacağına ulaşmaktadır. Hacizli vasıtayı alan taraf vasıta üzerindeki haczinden haberdar olur. Aracı satın aldığında araba üstündeki haciz ile birlikte satın alır. Araba haciz kaldırma profesyoneli ise borçluya bu tarz bir durumda yardımcı olmakta, hacizli aracın satılmasını engellemek adına en doğru ve hızlı seçenekleri sunmaktadır.

Araç Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üzerinde yer alan haciz icra dosyalarında bulunan masraflar ve borcun hepsinin ödenmesiyle kalkabilmektedir. Yine de vasıta üzerindeki var olan haczin kalkmasının tek çaresi bu değildir. Haczin kaydı icradaki görevlinin bir hatasından dolayı olabilir. İcraya mevcut konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınıp araba üstündeki var olan hacizlerin kaldırılması talep edilebilir. Araba haciz kaldırma avukatıyla yazılacak dilekçe icra memurunun yanılgısını daha iyi ortaya çıkaracak ve herhangi bir negatif netice ile karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru yapma hakkı gizlidir. Alacaklı olan kişiyle anlaşma sağlanarak da araba üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir. Bahsettiğimiz durumlara ek olarak vasıtaya haciz konulduktan sonrasında altı ay içinde alacaklı olan kişi haczi olan mal kapsamında satış istemelidir. İcra ve İflas Kanununda mevcut durum şöyle hüküm altına alınır. Bir malın satılabilmesi kanuni müddet içerisinde istenmez veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse mevcut mal üstündeki haciz kalkar. Haczi olan aracın satılması yönünde istek bir kereye mahsus geriye alınır. Haczedilen resmi sicile kayıtlı olan malların, icrayla yapılacak yazışmalar sonucunda haczin kalktığının tespiti hâlinde, sicili saklayan idare tarafından haciz şerhi iptal edilir ve süreç ilgili daireye bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince var olan haczin kaldırılmasına sebep olan alacaklı olan şahıs mevcut mala uygun olarak, haczedilmesi ve saklanması benzeri tüm masraflardan sorumlu olur. Son olarak da eğer borçluya kesin olan icrada borçluya olmadığını savunuyorsa ispat tespit davası açabilir. Bütün bu konular değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma işlemi taraflar adına karışık ve zorlayıcı olur. Kolektif Hukuk Bürosu ekibi olarak sizleri azami süre içinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP