Buca Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Buca Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Bir kişiye karşın icra takibi kesinleştiğinde borçlu olan kişinin taşınır ve taşınmaz mallarına, bankalardaki hesaplarına ve senetlerine haciz koyulabilmektedir. Araç haczi ise tarafın üzerine kayıtlı olan ve taşınabilir özelliğe sahip otomobil, minibüs, motor gibi motorlu olan araçlara haciz konulması işlemidir. Alacaklıdan gönderilen ödeme talebinin bildirilmesinden sonra takip edilmesi onanmışsa alacaklı kişi borcu olan kişi adına kaydı olan motorlu araçların haczini isteyerek satış isteğinde bulunabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz böyle bir durumun varlığı halinde kişiye en profesyonel ve hukuka uygun bir biçimde hizmet sağlayarak söz konusu problemi çözümleyip sonuca ulaştırıyoruz. Araç üstündeki haczi kaldırmak için işinde deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en kısa ve doğru uygulamaları seçerek kişiyi herhangi bir haksızlığa uğramasından kurtarmayı hedefliyoruz.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlar Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Araç üstündeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı beş seçenekli biçimde kaldırır.

  • Borcun gereğince ödemesi: İcra takibine konu olan borç tüm faizleriyle ve mevcut ise ceza koşulları ile beraber ödendiği takdirde araç üzerindeki haciz kaldırılır. Fakat bahsi geçen ödeme en kısa zamanda haczi koyan daireye yapılması zorunludur. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi borcun ilişkili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini sağlayarak şahsı büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış olarak konulduğunun belirlemesi: Vasıta üstüne konulan araç haczi , dairedeki memurların bir anlık yanlışı sonucunda yapılmış olabilir. Benzer bir halde haciz koyan daireye itiraz dilekçesi verilip haciz kaldırılır. İlgili daire mevcut dilekçeyi reddeder ise en hızlı şekilde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi okur ve herhangi bir yanılgının olduğuna kanıt geliştirirse haciz hemen kaldırılır.
  • Borçlu taraf ve alacaklı kişi anlaşma sağlayıp kaydı olan haczi kaldırması: Haciz koyduran alacaklı ile mutabık olunması durumunda alacaklı taraf talebiyle araç üzerindeki haciz kalkmaktadır.
  • Haczin süre sebebi ile düşürülmesi: İİK’ye uygun olarak taşınabilir malların haczedilmesinden itibaren altı ay içerisinde alacaklı kişi satış istemelidir. Fakat alacaklı kişi bu süre zarfı içerisinde satış istemezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilmektedir.
  • karşıt tespit davası: Karşıt tespit davasıyla borcu olan kişi olarak gösterilen şahsın borcu olmadığına karar kılınır ise araç üstündeki haciz kalkmaktadır.

Tüm mevcut konular dikkate alındığında haczin kaldırılabilmesi adına yeterli donanım ve hız gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılacak muhtemel bir hatayla vasıta üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış süreci gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum süre içerisinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP