Buca Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Buca Arazi̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Mevcut araziye haciz koyma, bahse konu borcunu yatırmayan borcu olan tarafa alacaklı tarafın isteğiyle borçlu olan tarafın taşınmazının üzerine alacaklı tarafın isteği neticesinde icra müdürlüğü tarafından haciz koyulması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen zamanlar içinde borçlu taraf kendine iletilen ödeme emrine yöntemine göre itiraz etmediği senaryoda takip mutlak olur. Alacaklı kişi alacağını tahsil etmek adına haciz isteğinde bulunmalıdır. Şayet kişi haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı tarafa borcun bütününü yatırmadığı takdirde haciz işlemi gerçekleştirilecektir . Ek olarak haciz konusu mal ve mülkler adına alacaklı 1 yıl içerisinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 106 ile 110 gereğince yazılı talep sonucunda bahse konu haciz ortadan kalkmış olacaktır. İlerleyen kısımlarda çok daha detaylı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gerekir ki; taraf yeri üzerine haciz konulacak yahut haczin olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Karşıt durumda arsanın satışını arsa alıcısının onayı olmadığı halde satış süreci neticelendirilemeyecektir. Bu sebeple branşında başarılı arsa haciz kaldırma avukatları ile pratik ve hukuka uygun şekilde sürecinizi gerçekleştirerek mağduriyetlerinizi sonuçlandırabilirsiniz.

Arazi̇ Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı tarafın isteği ile borçlu şahsın veya şirketin üzerinde mevcut olan arsasına icra dairesi tarafından haciz şerhi konmasından sonra borçlu olan kişinin, taşınmazı üstüne konulmuş haczin kalkması adına belli başlı adımları gerçekleştirmesi gerekmektedir. Haczin kaldırılması adına öncelikli olarak haciz bilgilerine oldukça ayrıntılı vakıf olabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan detaylar doğrultusunda şayet borç tüm dosya masrafları ile ödenir ise haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan tarafın yahut borçlu tarafın elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunamaz. Buna rağmen es geçmemek gerekir ki haczin kalkmasını istemek için hacze konu yerin satışının alacaklıdan istenilmemiş olması mecburidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması talebi kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazılması gerekir. Müzekkere kaleme alındıktan sonra eğer koşullar gerçekleşmiş ise arsadaki haciz kalkacaktır. Eğer alacaklı satış isteğinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep reddedilecektir . Borçlunun vermesi gerekli taahhüt ile de yerin üzerinde bulunan tapu haczi kaldırılabilmektedir. Yine de ilgili taraf taahhüt etmiş olduğu zaman aralığında uyum göstermez ise hapis cezasına (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bunlara buna ilaveten haciz isteğinde mevcut olan alacaklı her zaman haczin kaldırılması isteğinde bulunabilmektedir. Bütün bu sözü edilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması sonucunda herhangi bir adaletsizliğe uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az zaman içerisinde en güvenilir yöntemler ile çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP