Buca Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Buca Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

İcra takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlunun evi üstüne haciz talebinde bulunulabilmektedir. Ev üzerine haciz alacağı olan kişi ya da vekaleti olanın isteği doğrultusunda icra tarafından taşınmazın bulunduğu konumdaki ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile konmaktadır. Aynı şekilde icra tarafınca tapuya yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Taşınmaz üstüne konan haczin kaldırılabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatlığı alt kısımda daha detaylı anlatacak olduğumuz bazı şartların var olduğuna dikkat çekmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme sözleşmesine bulunmak, haciz düşmesi, ispat tespit davası, ilaveten tahsilat veya alacaktan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Taşınmaz Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra aracılığı ile gayrimenkul üstüne koyulan haciz borcun tamamının ödenmesiyle kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi evrak üstünden tapu kayıtlarının konulduğunu belirleyip borçlu olan tarafa ilgili borcun yatırılması ile haciz kaldırılması mevzuunda yardımcı olmaktadı. Haczin konduğu evrak öğrenilerek icraya evrakın işlemiş faizi, ödemesi ve vekalet ücretinin hesaplanabilmesi için talepte bulunulmalıdır. Bunun üstüne belirlenmiş olan tutarın icradaki vezneye ödenmesi ile icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere yazıp taşınmaz üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • ödeme anlaşmasına varılması

Borcu olan kişi haciz konusu borcunu belli başlı süre içinde ya da belli başlı vadelerle yatıracağını garanti ederse ev haciz kaldırma avukatının hazır edeceği bir protokolle haciz kaldırılabilmesi mevzu bahis olabilmektedir. Güncel konu adına icra müdürlüğüne istekte bulunulmalıdır. Talep neticesinde tapuya müzekkere yazılmalıdır. Şayet unutulmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda tutarın ödenmemesi değil verilmiş olan sözün uygulanmaması tazyik hapsiyle cezalandırılmıştır.

  • haciz kaldırılması

İİK'de gayrimenkullerin haczi halinde alacaklı tarafın satış isteme zamanını bir yıl olarak belirlenmektedir. Güncel zaman içinde alacağı olan taraf satış başvurusunda bulunmazsa gayrimenkul üstündeki haciz düşer ve tapuya yazılacak müzekkereyle haczin kalkar.

  • ispat tespitinin davası

Borçlu, takipte borcu olan taraf olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilmektedir. Böyle bir durumda borçlu ya da ev haciz kaldırma avukatı icraya başvuruda bulunup tutarın hepsini vezneye depolayıp gayrimenkul üstündeki haczin kaldırılmasını talep edebilmektedir.

haricen tahsil ya da alacaklardan feragat etmek

Alacaklı veya vekaleti olan kişi borcu tahsil ettiğini veya alacaktan feragat ettiğini icra müdürlüğüne beyan ederse ev üstündeki haciz kalkar.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak size azami süre içinde en doğru yöntemler ile çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP