Buca Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Buca Tapudan Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu tarafa alacaklı kişinin isteğiyle borçlu şahsın gayrimenkulleri üzerine adli ve idari makamlarca haciz koyulması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilmiş olan zaman içerisinde borçlu kişi kendisine gönderilen ödeme emrine itiraz etmez ise takip kesinleşir. Alacaklı kişi ödemesini tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Eğer ki taraf haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklıya borcun tümünü yatırmaz ise haciz uygulaması gerçekleşecektir. Buna ek olarak haciz mevzusu mallar için alacaklı şahıs bir yıl içerisinde satış talebinde bulunmaz ise bahsi geçen haciz kendiliğinden ortadan kalkmış olur. Alt kısımda oldukça ayrıntılı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gereklidir ki taraf tapuları üzerine haciz koyulacağını yahut haciz olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. İşinde donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uyumlu biçimde süreciniz gerçekleşecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı olan tarafın talebi ile borçlunun mal ve mülklerine el koyulduktan sonra borçlu olan tapu üzerine konulmuş haczin kaldırılması için belirli olan adımları yerine getirmelidir. Haciz durumunun kaldırılabilmesi adına öncelikli olarak haczin bilgilerine daha detaylı vakıf olmak maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Kazanılan ayrıntılar doğrultusunda şayet borç bütün dosya masraflarıyla yatırılırsa haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu tarafın ya da borçlu olan şahsın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması isteğinde bulunamamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep etmek adına hacze konu malın satış işleminin alacaklı tarafınca talep edilmemiş olması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılması isteği kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımından sonra şayet koşullar hayata geçmiş ise tapunun haczi kaldırılır. Eğer alacaklı satış isteğinde bulunmuşsa şartlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılan istekler reddedilecektir. Borçlu kişinin vereceği taahhüt ile dahi tapuya gelen hacizler kaldırılabilir. Şayet şahıs taahhüt ettiği zamanlamaya uymazsa hapis cezasına mahkum edilir. Bütün hepsine ek olarak haciz isteğinde bulunan alacaklı olan taraf her zaman haczin kalkması isteğinde bulunabilmektedir. Tüm bu bahsedilenler ışığında belirtilmesi gereklidir ki tapu haciz kaldırma işlemi neticesinde muhtemel bir hak kaybına uğramamak adına tapu haciz kaldırma avukatından hizmet alınmalıdır. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri minimum süre içerisinde en doğru yöntemlerle çözüme ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP