Büyükçekmece Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Büyükçekmece Araç Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan taraf tarafından borçluya zararına icra takibi başlatıldıktan sonra şahsın taşınabilir mallarına da haciz söz konusu olabilir. Kesinleşen icra takibine karşı alacaklı şahsın talebi ile borçlu şahsın ismine kaydı olan vasıta üstüne haciz konulabilmektedir. Haciz süreci sonra haczi olan araba adına satış talebine bulunarak alacağına ulaşmaktadır. Haczi olan aracı alan taraf araba üzerindeki hacizden haberdar olabilir. Vasıtayı satın alır iken araba üstündeki haciz ile birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçlu olan taraf böyle bir olayda yol göstermekte, haczi olan vasıtanın satılmasını engellemek için en doğru ve pratik alternatifleri sunmaktadır.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üzerinde mevcut olan haciz icra evraklarında yer alan ödemeler ve borcun bütününün ödenmesi ile kalkabilmektedir. Fakat araba üzerindeki hacizlerin kaldırılmasının tek yöntemi bu değildir. Haciz kaydı icra görevlisinin bir yanılgısından kaynaklı olabilir. İcraya mevcut konuyu içeren bir dilekçe yazılıp araç üzerindeki var olan haczin kalkması talep edilebilir. Araba haciz kaldırma avukatıyla yazılacak dilekçe icradaki görevlinin yanılgısını daha iyi ortaya çıkaracak ve olası bir negatif netice ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru yapabilme hakkı saklıdır. Alacaklı olan kişi ile anlaşarak da vasıta üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Açıkladığımız durumlara ek olarak vasıtaya haciz koyulduktan sonra 6 ay içerisinde alacaklı hacizli araba kapsamında satış istemelidir. İİK'de mevcut olay şöyle hükme alınmaktadır. Bir malın satılabilmesi kanuni zaman içinde istenmez yahut istek geri alınarak da kanuni müddette yenilenmez ise o mal üstündeki haciz kalkar. Haczi olan arabanın satılması kapsamındaki talep bir kere geriye alınabilmektedir. Haczi yapılan resmi sicile kayıtlı olan malların, icra dairesi ile yapılacak görüşmeler neticesinde haczin kalktığının tespit edilebilmesi hâlinde, sicili saklayan idare tarafınca haciz şerhi terkin edilir ve işlem alakalı daireye bildirilir. Birinci fıkra gerekliliğince mevcut hacizlerin kalkmasına neden olan alacaklı olan kişi o mala yönelik olarak, haczedilmesi ve saklanması benzeri tüm giderlerden sorumlu olur. Son olarak da eğer borçlu olan kişi kesinleşmiş takipte borçlu olan kişi olmadığını düşünüyor ise ispat davası açabilir. Bütün bu konular ele alındığında araba haciz kaldırma işlemi kişiler için karışık ve zor olur. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri asgari süre içinde en pratik yöntemlerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP