Büyükçekmece Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Büyükçekmece Araç Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Bir kişiye karşılıklı olarak icra takibi kesinleştiğinde borçlu şahsın taşınır ve taşınmaz mallarına, bankadaki mevduat hesaplarına ve senetlerine haciz koyulabilir. Araç hacziyse tarafın üzerine kayıtlı olan ve taşınabilir özelliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motorlu olan araçlara haciz getirilmesi işlemidir. Alacaklı tarafınca iletilen ödeme talebinin tebliğinden sonra takibi kabul edilmiş ise alacaklı şahıs borcu olan taraf adına kayıtlı motorlu taşıtların haczini isteyerek satış talep edebilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler bu tarz bir durumun varlığı halinde kişiye hızlı ve hukukla uyumlu bir nitelikte hizmet sağlayıp bahsedilen problemi çözüme kavuşturup sonuca ulaştırmaktayız. Araç üstündeki haczi kaldırmak için alanında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en doğru ve kestirme yolları seçerek kişiyi herhangi bir adalet kaybına uğramasından kurtarmaktayız.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlar Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Vasıta üzerindeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı beş alternatifli özellikte kaldırmaktadır.

  • Borcun gereğince ifası: İcranın takibine konu olan borç tüm faizleri ile ve mevcutsa ceza şartlarıyla beraber ödendiği takdirde vasıta üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir. Fakat bahsi geçen ödeme en kısa sürede haczi koyan daireye yapılması zorunludur. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi olan borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini sağlayıp tarafı büyük bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlış konulduğunun belirlemesi: Vasıta üstüne konulan araç haciz, icradaki görevlilerin bir anlık yanlışı sonucunda yapılmış olabilir. Böyle bir halde haciz koyan daireye itiraz dilekçesi verilip haciz kaldırılmalıdır. İlgili icra dairesi bu dilekçeyi reddederse en pratik şekilde dilekçe hazırlanıp bu sefer İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeleri tetkik eder ve yanılgıların olup olmadığında kanıt geliştirirse haciz ivedilikle kalkmaktadır.
  • Borçlu şahıs ve alacağı olan kişinin anlaşarak kayıtlı haczi kaldırması: Haczi koyduran alacaklı taraf ile anlaşmaya varılması halinde alacaklı olan şahsın isteğiyle vasıta üstündeki haciz kalkmaktadır.
  • Hacizlerin süre nedeniyle düşmesi: İİK’ye uygun olarak taşınır malların haczinden itibaren altı ay içerisinde alacağı olan taraf satış talep etmelidir. Fakat alacağı olan kişi bu süre içinde satış talep etmez ise verilecek dilekçeyle haciz kaldırılır.
  • Menfi tespit davası: Karşıt tespit davası ile borcu olan taraf olarak gösterilen şahsın borçlu olmadığına karar verilirse araç üstündeki haciz kalkmaktadır.

Tüm bu hususlar dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi için yeterli hukuksal donanım ve hız gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılan muhtemel bir hatayla vasıta üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP