Büyükçekmece Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Büyükçekmece Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Mevcut araziye haciz koyma, bahse konu borcunu yatırmayan borçlu olana alacaklının talebiyle borçlu olan tarafın yerinin üzerine alacaklının talebi neticesinde icra müdürlüğü tarafından haczedilmesi sürecidir. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen süreler içinde borcu olan kişi kendisine iletilmiş olan ödeme emrine yöntemine uygun itiraz etmediği senaryoda takip mutlak olur. Alacaklı kişi ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Şayet ilgili kişi haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun bütününü yatırmadığındaysa haciz uygulaması gerçekleşecektir. Buna ek haciz konusu mal ve mülkler adına alacaklı taraf 1 yıl içinde satış isteğinde bulunmazsa İcra iflas kanunu madde 106 ve 110 uyarınca yazılı talep neticesinde söz konusu haciz ortadan kaldırılmış olacaktır. İlerleyen kısımlarda daha detaylı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtmeliyiz ki; kişi taşınmazı üzerine haciz konulacak yahut haczin olduğunu öğrendiğinde arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Karşıt halde arazinin satış uygulamasını arsa alıcısının onayı olmadığı senaryoda satış gerçekleştirilemeyecektir . Bu sebeple işinde uzman arsa haciz kaldırma avukatları ile pratik ve hukuka uyumlu biçimde sürecinizi hayata geçirerek mağdurluklarınızı giderebilirsiniz.

Arazi̇ Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklının isteği ile borçlu şahsın ya da kuruluşun üzerinde yer alan taşınmazına icra dairesi tarafından haciz şerhi koyulmasından sonra borçlunun, arazisi üzerine koyulmuş haczin kalkması için belli başlı uygulamaları yerine getirmesi gerekmektedir. Haczin kaldırılabilmesi adına ilk önce haciz bilgilerine daha detaylı anlayabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilmiş olan bilgiler bağlamında şayet borç tüm dosya masrafları ile ödenirse haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan tarafın yahut borçlu olan kişinin elçisi olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma talebinde bulunmamaktadır. Yine de unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek için haciz konusu mal ve mülkün satışının alacaklı tarafınca talep edilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kalkması isteği kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması için müzekkere yazılır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer koşullar hayata geçmişse o yerdeki haciz kalkmış olacaktır. Eğer alacaklı satış isteğinde bulunmuş ise koşullar yerine getirilmemiş sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılan istek reddedilecektir . Borçlu olanın vermesi gereken taahhütle de yerin üzerinde yer alan tapu haczi kaldırılabilir. Buna rağmen ilgili kişi taahhüt etmiş olduğu süre zarfına uyum göstermez ise cezaya (tazyik hapsi) çaptırılacaktır. Bu durumlara buna ilaveten haciz isteğinde yer alan alacaklı daima haczin kaldırılması isteğinde bulunabilecektir. Tüm bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma süreci sonucunda muhtemel bir adaletsizliğe uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri azami süre içinde en doğru adımlarla çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP