Büyükçekmece Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Büyükçekmece Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlunun taşınmazı üstüne haciz talebinde bulunulabilmektedir. Ev üzerine haciz alacağı olan taraf veya vekaleti olanın isteği üstüne icra müdürlüğü tarafınca gayrimenkulün bulunduğu konumdaki müdürlüğe yazılacak müzekkereyle konulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafınca tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Ev üzerine konan haczin kaldırılması adına ev haciz kaldırma avukatı ilerleyen kısımlarda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz belirli koşulların var olduğuna dikkat çekmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme sözünde bulunmak, haciz düşmesi, menfi tespitinin davası, ilaveten tahsilat ve alacaklardan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ev Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borç yatırılması

İcra aracılığı ile taşınmaz üstüne koyulan haciz borcun bütününün yatırılması ile kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi evrak üstünden tapu kaydı konduğunu belirleyip borçlu olana ilgili tutarın yatırılmasıyla haciz kaldırılması konusunda yol göstermektedir. Haczin konduğu evrak öğrenilip icra müdürlüğüne evrakın işli faizi, gideri ve vekalet giderlerinin hesaplanması adına istekte bulunulur. Bunun üstüne belirlenen borcun icra veznesine yatırılması ile icra müdürlüğe müzekkere yazarak ev üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • ödeme garantisi verilmesi

Borcu olan taraf haciz mevzusu ödeyeceği tutarı belli süre içerisinde ya da belirli vadelerle yatıracağını taahhüt verirse ev haciz kaldırma uzmanının hazırlayacağı bir protokol ile haczin kaldırılabilmesi konu olur. Mevcut husus adına icra müdürlüğüne istekte bulunulmaktadır. İstek neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır. Şayet unutulmaması gereklidir ki İİK'de borcun ödenmemesi değil verilen taahhüdün yerine getirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haciz kalkması

İcra ve İflas Kanun’da gayrimenkullerin haciz halinde alacaklı kişinin satış isteme zamanını 1 yıl olarak belirlenmektedir. Güncel zaman zarfı içinde alacağı olan taraf satış isteğinde bulunmazsa ev üzerindeki haciz düşer ve tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle haciz kalkabilmektedir.

  • ispat tespit davası

Borçlu, takipte borçlu olmadığı savunmasında ise menfi tespit davası açabilmektedir. Böyle bir halde borçlu ya da ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup borcun tamamını icra veznesine depo edip mülk üzerindeki haczin kaldırılmasını talep edebilir.

haricen tahsil ya da alacaklardan feragat

Alacağı olan taraf veya vekili borcu tahsil ettiğini veya alacaktan feragat ettiğini icraya beyan ederse mülk üstündeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri azami zaman zarfı içerisinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP