Büyükçekmece İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Büyükçekmece İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Takip işlemi kesin olduktan sonra sonrasında borçlu tarafa ait olan iş yerine ilişik haciz istenebilmektedir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı yahut vekilin isteği üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin olduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılan müzekkereyle konulmaktadır. Aynı zamanda daire tarafınca müdürlüğe yazılması planlanan müzekkere ile konmuş olan haciz kaldırılabilir İş yeri üstüne koyulan haczin kalkması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafından alt kısımda çok daha detaylı anlatacağımız belli başlı koşulların var olduğuna dikkat edilmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözleşmesinde bulunulması, haciz düşmesi, ispat tespit davası, ek olarak tahsilat ve alacaktan feragat demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılır?

  • borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konmuş olan haciz borcun hepsinin ödenmesi ile kaldırılır. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üzerinden tapu kaydının konulduğunu belirleyerek borçlu olan kişiye mevcut borcun ödenmesiyle haczin kaldırılması bağlamında yardımcı olmaktadır. Haczin konduğu evrak öğrenilip icra müdürlüğüne mevcut evrakın işlenmiş olan faizi, masrafı ve vekalet masrafının hesaplanabilmesi adına talepte bulunulur. Mevcut durumun üstüne belli olan meblağın icra veznesine yatırılması ile icra müdürlüğü müdürlüğe müzekkere kaleme alıp şirket, büro ya da ofis üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme anlaşmasında bulunulması

Borçlu kişi ya da kuruluş, haciz konusu borcunu belli zaman içerisinde ya da belli vadeler ile yatıracağını garanti ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının kaleme alacağı bir protokolle haczin kalkması söz konusu olabilmektedir. Bu konu için ilgili müdürlüğe talepte bulunulur. Başvuru neticesinde müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Öte yandan atlanmaması gerekir ki İİK'de mevcut borcun ödenmemesi değil verilen sözün yerine getirilmemesi halinde zorlama hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • mevcut haczin kalkması Başvuru sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de gayrimenkullerin haczi durumunda alacaklı kişinin satış talebinde bulunma müddeti 1 yıl olarak belirlidir. Bu süre içinde alacaklı satış isteğinde bulunmazsa iş yeri üzerindeki haczi düşer ve ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından hazır edilecek olan İİK (106 - 110) uyarınca yazılması gereken olan haciz kaldırma dilekçesiyle beraber iş yerine konmuş olan haciz kaldırılır.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, kesinleşmiş takipte borçlu olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilir. Benzer bir olayda borçlu yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup mevcut borcun hepsini vezneye depo edip gayrimenkuldeki haczin düşürülmesini isteyebilmektedir

  • Haricen alacak veya tahsilden feragatte bulunmak

Alacaklı veya vekaleti olan kişi ödemeyi tahsil ettiğini veya alacaktan feragat ettiğini ilgili makama beyan eder ise iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum zaman içerisinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP