Büyükçekmece Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Büyükçekmece Tapudan Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Tapuya haciz koyma, borcunu yatırmayan borçlu tarafa alacaklı olan tarafın isteği ile borçlu şahsın gayrimenkul malları üzerine adli ve idari makamlarca haciz konması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirtilen zaman aralıkları içinde borcu olan kişi kendine gönderilmiş olan ödeme emrine karşı çıkmaz ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı ödemesini tahsil edebilmek adına haciz talep etmelidir. Eğer ki kişi haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı olan kişiye borcun tümünü ödemez ise haciz uygulaması gerçekleşmektedir. Bu duruma ilaveten haciz mevzusu mallar adına alacaklı olan taraf bir yıl içinde satış talep etmezse sözü edilen haciz kendi kendine yok olmuş olmaktadır. İlerleyen kısımlarda daha ayrıntılı ele alacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gereklidir ki kişi tapuları üzerine haciz koyulacağını yahut haczi olduğunu öğrendiğinde haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Alanında uzman tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uyumlu şekilde işleminiz gerçekleşecektir.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı olan kişinin isteği ile borçlunun mal ve mülklerine el konulduktan sonra borcu olan taraf tapu üzerine konulmuş haczin kaldırılması adına belirtilen aşamaları yerine getirmelidir. Haczin kalkması için öncelikli olarak haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olmak amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Kazanılan bilgiler ışığında şayet borç tüm dosya masrafları ile ödenirse haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu şahsın yahut borçlu olan kişinin vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma isteğinde bulunulamamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep etmek için haciz konusu malın satışının alacaklı olan kişi tarafından talep edilmemesi gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması talebi kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazımından sonra şayet şartlar hayata geçmiş ise tapunun haczi kaldırılacaktır. Eğer alacaklı olan taraf satış isteğinde bulunmuşsa şartlar sağlanmış kabul edilmeyip İcra Müdürlüğüne yapılan istek red alacaktır. Borçlu tarafın vereceği taahhüt ile dahi tapuya gelen hacizler kaldırılabilmektedir. Lakin şahıs taahhüt ettiği zamanlamaya uymaz ise hapse mahkum edilmektedir. Bütün hepsine ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı taraf daima haczin kaldırılması talebinde bulunabilecektir. Bütün bu bahsedilenler bağlamında belirtmek gerekir ki tapu haczi kaldırma işlemi sonucunda herhangi bir hak kaybına uğramamak için tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan destek alınması gereklidir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizleri azami süre içinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP