Caddebostan Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Caddebostan Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Anlama Geli̇r?

Bir şahsa karşın icra takibi kesinleştiğinde borçlu şahsın taşınmaz ve taşınır mallarına, bankasındaki mevduat hesaplarına ve senetlerine haciz konabilir. Araç hacziyse tarafın üstüne kaydı bulunan ve taşınabilir özelliğe sahip motosiklet, otomobil, otobüs gibi motoru olan araçlara haciz koyulması uygulamasıdır. Alacağı olan kişi tarafından gönderilen ödeme emrinin tebliğinden sonra takibi kabul edilmişse alacağı olan taraf borçlu taraf adına kaydı bulunan motorlu araçların haczini isteyerek satış isteğinde bulunabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz böyle bir durumun var olması halinde şahsa profesyonel ve hukuk ile uyumlu bir yapıda hizmet sağlayarak bahsi geçen problemi çözümleyip sonuca ulaştırmaktayız. Vasıta üzerindeki haczi kaldırmak adına alanında tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kısa ve doğru yolları seçerek şahsı herhangi bir haksızlığa uğramaktan kurtarıyoruz.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukat Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Araç üzerindeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı 5 alternatifli nitelikte kaldırabilmektedir.

  • Borcun gereğince ifası: İcra takibine konu edilen borç bütün faizleriyle ve var ise ceza koşulları ile birlikte ödendiği takdirde araç üzerindeki haciz kaldırılabilir. Fakat bahsettiğimiz ödeme en kısa zamanda haczi koyan ilgili icra dairesine yapılması gereklidir. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gereken borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini sağlayarak kişiyi büyük bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış konulduğunun tespiti: Araç üzerine koyulan araç haczi , icra dairesindeki memurların bir anlık yanılgısı sonucunda yapılmış olabilmektedir. Benzer bir halde haciz koyan ilgili daireye itiraz dilekçesi yazılarak haczi kaldırılır. İlgili daire bu dilekçeyi reddederse en hızlı biçimde dilekçe hazırlanıp bu seferde İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri okur ve yanılgıların olduğuna kanaat geliştirirse haciz ivedilik ile kaldırılır.
  • Borcu olan taraf ve alacaklı olan kişi anlaşarak kaydı olan haczi kaldırması: Haciz koyduran alacağı olan kişi ile mutabık olunması halinde alacağı olan tarafın talebiyle araç üzerindeki haciz kalkmaktadır.
  • Haczin zamanlama sebebiyle kalkması: İcra İflas Kanunu'na göre taşınabilen malların haczedilmesinden itibaren 6 ay içerisinde alacağı olan şahıs satış talep etmelidir. Fakat alacaklı kişi mevcut süre içerisinde satış istemezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılır.
  • Menfi tespit davası: İspat tespit davasıyla borcu olan kişi olarak nitelendirilen kişinin borçlu olmadığına karar kılınır ise vasıta üstündeki haciz kalkmaktadır.

Bütün mevcut hususlar incelendiğinde haczin kaldırılması adına yeterli donanım ve hız gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılan muhtemel bir hatayla vasıta üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış uygulaması gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içerisinde en doğru teknikler ile çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP