Caddebostan Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Caddebostan Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlu olan tarafın mülkü üstüne haciz talebinde bulunulabilmektedir. Ev üstüne haciz alacağı olan taraf yahut vekilin talebi üzerine icra müdürlüğü tarafınca gayrimenkulün yer aldığı yerdeki müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle koyulmaktadır. Aynı şekilde icra müdürlüğü tarafınca tapu müdürlüğüne yazılacak müzekkereyle haciz kaldırılabilir. Gayrimenkul üzerine koyulan haczin kalkabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatı ilerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacak olduğumuz belirli koşulların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme sözleşmesine bulunulması, haczin kalkması, ispat tespitinin davası, ilaveten tahsil veya alacaktan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ev Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenmesi

İcra aracılığı ile taşınmaz üzerine koyulan haciz borcun tamamen yatırılmasıyla kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üstünden tapu kayıtlarının konduğunu belirleyip borçlu olan kişiye tutarın ödenmesi ile haciz kaldırılması mevzusunda yol göstermektedir. Haciz konduğu evrak öğrenilerek icraya evrakın işlenmiş olan faizi, gideri ve vekalet ücretinin hesaplanması için istekte bulunulmalıdır. Bunun üzerine belirlenen miktarın icra veznesine ödenmesi ile icra müdürlüğü tapuya müzekkere kaleme alıp taşınmaz üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • borç yatırma anlaşmasına varılması

Borcu olan taraf haciz konusu olan ödeyeceği borcu belirli zaman içinde veya belirli vadeler ile yatıracağını taahhüt ederse ev haciz kaldırma avukatının kaleme alacağı bir protokol ile haciz kaldırılabilmesi söz konusu olabilir. Güncel konu adına icraya başvuruda bulunulur. İstek sonucunda ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Lakin unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda ilgili borcun ödenmemesi değil verilen sözün yerine getirilmemesi tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haciz kaldırılması

İcra ve İflas Kanun’da taşınmazların haciz durumunda alacaklı tarafın satış isteme süresini 1 sene olarak belirlenmiştir. Mevcut süre içerisinde alacağı olan taraf satış başvurusunda bulunmaz ise ev üstündeki haciz kalkar ve müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haczin kalkar.

  • menfi tespit davası

Borcu olan taraf, icrada borçlu olmadığı iddiasındaysa ispat tespit davası açabilir. Böyle bir durumda borçlu veya ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup ilgili borcun bütününü icra veznesine depo ederek ev üzerindeki haczin düşmesini talep edebilir.

ilaveten tahsil ya da alacaktan feragat etmek

Alacağı olan taraf yahut vekaleti olan kişi borcu aldığını yahut alacaktan feragat ettiğini icraya bildirirse taşınmaz üstündeki haciz kalkar.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri azami zaman zarfı içerisinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP