Caddebostan İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Caddebostan İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcranın takibi kesin olduktan sonra sonrasında borçlu tarafa ait olan iş yerine ilişik haciz istenebilir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan taraf veya vekilin talebi üzerine icra tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılan müzekkereyle koyulur. Bununla beraber icra dairesince ilgili müdürlüğe yazılması gereken müzekkere ile koyulan haciz kaldırılabilir İş yeri üstüne konulan haczin kalkabilmesi için iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen aşamalarda daha ayrıntılı anlatacağımız belli etkenlerin varlığına dikkat edilmektedir. Bu durumlar; borcun ödenebilmesi, ödeme taahhüdünde bulunması, kararın düşmesi, menfi tespit davası, hariç olarak tahsil ve alacaktan feragat demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırabi̇li̇r?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üstüne konmuş olan haciz mevcut borcun tamamen ödenmesi ile kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosya üstünden tapu kaydının koyulduğunu belirleyerek borçluya borcun ödenmesi ile haciz kaldırılması konusunda destek olmaktadır. Haczin koyulduğu dosya öğrenilerek icraya mevcut evrakın işlenen faizi, geri ödemesi ve vekillik ücretinin hesaplanması adına talepte bulunulmaktadır. Mevcut durumun üzerine belirli tutarın icra ödeme noktasına yatırılmasıyla icra tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alıp ofis, büro ya da şirket üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme anlaşmasında bulunulması

Borçlu olan şahıs yahut kuruluş, haczin konusu borcunu belli zaman içinde yahut belli vadelerle yatırabileceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının yazacağı bir protokol ile haczin kaldırılması mevzu bahis olmaktadır. Mevcut husus adına icra müdürlüğüne başvuruda bulunulmalıdır. Başvuru sonucunda ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Öte yandan atlanmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda mevcut borcun ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün hayata geçirilmemesi senaryosunda tazyik hapsi ile cezalandırılmıştır.

  • mevcut haczin kalkması Başvuru neticesinde müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda gayrimenkullerin haczinde alacaklı kişinin satış isteme süresi 1 sene olarak belirlenmiştir. Bu zaman içerisinde alacaklı olan taraf satış talebinde bulunmazsa iş yeri üzerindeki haczi düşer ve müdürlüğe yazılacak müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafından kaleme alınacak olan İİK madde 106 ve 110 uyarınca yazılacak olan haciz düşürme dilekçesi ile beraber iş yerine koyulan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borçlu olan, kesinleşmiş takipte borçlu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilmektedir. Bu tarz bir senaryoda borcu olan ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvuruda bulunup borcun tamamını icra veznesine depo edip gayrimenkuldeki mevcut haczin kaldırılmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil ya da alacaktan feragatte bulunmak

Alacaklı kişi yahut vekaleti olan kişi borcu aldığını yahut alacaktan feragat edebileceğini icraya beyan eder ise iş yeri üstündeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum süre içinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP