Çağlayan Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Çağlayan Araç Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Alacaklı olan şahıs tarafınca borçlu olan şahıs aleyhine icra takibi başlatıldıktan sonra şahsın taşınır mallarına dahi haciz söz konusu olmaktadır. Kesin olan icra takibine karşı alacaklı olan kişinin isteği ile borcu olan şahsın ismine kayıtlı olan vasıta üstüne haciz gelebilmektedir. Haciz işlemi sonra hacizli vasıta için satış talebine bulunarak alacağına ulaşır. Hacizli vasıtayı alan taraf araba üzerindeki hacizden haberdar olmaktadır. Vasıtayı satın alır iken araba üstündeki haciz ile birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma profesyoneliyse borçluya bu tarz bir olayda yol göstermekte, haczi olan vasıtanın satılmasını engellemek adına en güvenilir ve hızlı alternatifleri sunmaktadır.

Araba Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üstünde mevcut olan haciz icra dosyalarında mevcut olan ödemeler ve borcun hepsinin ödenmesi ile kalkmaktadır. Lakin vasıta üzerindeki hacizlerin kaldırılmasının tek yöntemi bu değildir. Haciz kaydı icradaki memurun bir hatasından dolayı olabilmektedir. İcraya mevcut konuyu içeren bir dilekçe yazılıp araç üzerindeki var olan hacizlerin kalkması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatıyla yazılacak dilekçe icradaki memurun yanlışlarını daha iyi ortaya çıkaracak ve olası bir aksi sonuçla karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvuru yapma hakları saklıdır. Alacaklı kişi ile anlaşılarak da vasıta üstündeki haciz kaldırılabilmektedir. Ele aldığımız senaryolara ilaveten araca haciz koyduktan sonra altı ay içinde alacaklı olan şahıs hacizli araba hakkında satış isteğinde bulunmalıdır. İİK'de bu olay şöyle hüküm altına alınmıştır. Bir malın satılabilmesi resmi zaman içinde istenmez ya da istek geri alınarak da resmi zaman içinde yenilenmezse o mal üstündeki haciz kalkmaktadır. Haczi olan arabanın satışının yapılabilmesi yönünde istek bir defa geri çekilebilir. Haczedilen resmi sicile kaydı olan malların, icra dairesi ile yapılacak yazışmalar neticesinde hacizlerinin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili saklayan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve uygulama ilgili icra dairesine bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince mevcut hacizlerin kalkmasına sebep olan alacaklı olan taraf mevcut araca yönelik olarak, haczedilmesi ve muhafazası benzeri bütün giderlerden sorumlu olabilmektedir. Son olarak eğer borçlu olan taraf kesinleşmiş icra takibinde borçlu olan taraf olmadığını savunuyorsa menfi tespit davası açabilir. Bütün bu konular incelendiğinde araba haciz kaldırma işlemi kişiler adına karışık ve zor olabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi minimum zaman içerisinde en güvenli teknikler ile neticeye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP