Çağlayan Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Çağlayan Vasıta Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Bir şahsa karşı icra takibi kesinleştiğinde borçlu olan tarafın taşınmaz ile taşınır mallarına, bankasındaki hesaplarına ve hisselerine haciz konulabilir. Araç haczi ise kişinin üzerine kaydı olan ve taşınabilen özelliğe sahip motosiklet, otomobil, otobüs gibi motorlu vasıtalara haciz konması uygulamasıdır. Alacaklı tarafından gönderilen ödeme talebinin tebliğinden sonra takibi onanmışsa alacaklı borcu olan kişi adına kayıtlı motorlu taşıtların haczini isteyerek satış talebi yapabilir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler böyle bir durumun varlığı halinde şahsa en hızlı ve hukuka uyumlu bir biçimde destek vererek söz konusu problemi çözüme kavuşturup sonuca ulaştırmaktayız. Araç üstündeki haczi kaldırmak için branşında nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en doğru ve kestirme uygulamaları seçerek şahsı herhangi bir haksızlığa uğramaktan kurtarıyoruz.

Araç Üstündeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlar Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Vasıta üstündeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı 5 çeşitli biçimde kaldırmaktadır.

  • Borcun gereği gibi ödemesi: İcra takibine konu olan borç tüm faizleriyle ve varsa ceza koşulları ile beraber ödendiği takdirde vasıta üstündeki haciz kaldırılır. Fakat bahsedilen ödeme en kısa sürede haczi koyan ilgili icra dairesine yapılması gereklidir. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi gereken borcun ilişkili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini vererek kişiyi büyük çaplı bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlışlıkla konulduğunun tespit edilmesi: Vasıta üzerine konulan araç haczi , icradaki görevlilerin yanılgısı sonucu yapılmış olabilmektedir. Böyle bir olayda haciz koyan ilgili daireye itiraz dilekçesi yazılarak haciz kaldırılır. İlgili icra dairesi bu dilekçeyi reddederse en pratik şekilde dilekçe hazırlanıp bu sefer İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeleri gözden geçirir ve herhangi bir yanılgının olduğuna kanıt geliştirirse haciz hemen kaldırılır.
  • Borçlu ve alacaklı olan tarafın anlaşma sağlayarak haczin kaydını kaldırması: Haciz koyduran alacağı olan taraf ile anlaşılması halinde alacaklı olan kişi talebiyle araç üstündeki haciz kalkmaktadır.
  • Haczin zaman aşımı nedeniyle düşmesi: İcra İflas Kanunu'na göre taşınabilir malların haczinden itibaren 6 ay içinde alacaklı kişi satış talep etmelidir. Şayet alacaklı şahıs mevcut süre içerisinde satış istemez ise verilecek dilekçe ile haciz kaldırılmaktadır.
  • karşıt tespit davası: Karşıt tespit davası ile borcu olan şahıs olarak adlandırılan kişinin borçlu olmadığına karar onanır ise vasıta üzerindeki haciz kalkar.

Tüm mevcut konular dikkate alındığında haczin kaldırılması için yeterli hukuksal donanım ve pratiklik gerekir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılan herhangi bir hatayla vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaz ve satış süreci gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum süre içinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP