Çağlayan Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Çağlayan Arazi̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Mevcut yere haciz koyma, söz konusu borcunu yatırmayan borçlu tarafa alacaklının talebiyle borçlu kişinin yerinin üzerine alacaklının isteği sonucunda icra müdürlüğü tarafından haciz getirilmesi uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda detaylandırılan süreler içerisinde borçlu kendisine iletilmiş olan ödeme buyruğuna yöntemine uygun itiraz etmediği takdirde takip kesinleşmektedir. Alacaklı kişi ödemesini tahsil etmek için haciz istemelidir. Şayet ilgili taraf haciz işlemi başladıktan sonra alacaklı tarafa borcun tamamını ödemezse haciz işlemi gerçekleşecektir. Ekstra olarak haciz mevzusu mal ve mülkler için alacaklı kişi bir yıl içerisinde satış talep etmez ise İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 gereğince yazılı istek sonucunda bahse konu haciz ortadan kalkacaktır. İlerleyen kısımlarda çok daha detaylı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili taraf arazisi üstüne haciz koyulacağını veya hacizli olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Karşıt halde yerin satış işlemini arsa alıcısının izni olmadığı takdirde satış süreci neticelendirilemeyecektir. Dolayısıyla alanında uzman arsa haciz kaldırma avukatları ile pratik ve hukuka uyumlu şekilde işleminizi hayata geçirerek yaşadığınız mağduriyetinizi sonuçlandırabilirsiniz.

Arsa Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı tarafın isteği ile borçlu olan kişinin veya kuruluşun üstünde yer alan arazisine icra dairesi tarafınca haciz şerhi konulmasından sonra borçlu olan tarafın, arsası üzerine koyulmuş haczin kalkması adına belli süreçleri yapması gereklidir. Haczin kaldırılması adına öncelikli olarak haciz bilgilerine daha ayrıntılı anlayabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilen bilgiler kapsamında eğer borç bütün dosya masraflarıyla ödenir ise haciz kaldırılır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan tarafın ya da borçlu olan tarafın vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi yok etme talebinde bulunmamaktadır. Fakat atlamamak gerekir ki haczin kalkmasını talep edebilmek adına haciz konusu arsanın satışının alacaklı tarafınca istenilmemiş olması gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması talebi kabul edilirse Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması için müzekkere yazılır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer durumlar hayata geçmiş ise arsadaki haciz kaldırılacaktır . Şayet alacaklı kişi satış talebinde bulunmuş ise şartlar yerine getirilmemiş sayılacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan talep kabul görmeyecektir. Borçlunun vermesi mecburi taahhüt ile de arazinin üstünde mevcut olan tapu haciz uygulaması kaldırılabilmektedir. Yine de ilgili kişi taahhüt ettiği zaman kısıtlamasına uymaz ise hapse (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bunlara buna ek haciz talebinde mevcut olan alacaklı kişi her zaman haczin kaldırılması talebinde bulunabilmektedir. Bütün bu sözü edilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması neticesinde olası bir hak kaybına uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri azami süre içinde en güvenilir adımlarla çareye ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP