Çağlayan İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Çağlayan İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

İcranın takibi kesin olduktan sonra sonra borçluya ait iş yerine ilişik haciz istenebilmektedir. İş yeri üzerine haciz, alacaklı olan taraf yahut vekil olan tarafın isteği üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin bulunduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile konulmaktadır. Bununla beraber icra dairesince müdürlüğe yazılması gereken müzekkereyle konmuş olan haciz kaldırılır İş yeri üzerine konmuş olan mevcut haczin kaldırılması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca aşağıda oldukça ayrıntılı anlatacağımız belirli durumların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme anlaşmasında bulunulması, haciz düşmesi, ispat tespit davası, ilaveten alacak ve tahsilden vazgeçmek demektir.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırılmaktadır?

  • mevcut borcun ödenmesi

İcra müdürlüğü aracılığı ile iş yeri üstüne konmuş olan haciz borcun tamamen yatırılmasıyla kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi dosyanın üstünden tapunun kaydının konulduğunu belirleyip borçlu tarafa mevcut borcun yatırılmasıyla haczin kaldırılabilmesi konusunda yardımcı olmaktadır. Haczin konduğu dosya öğrenilip ilgili makama mevcut evrakın işlemiş faizi, ödemesi ve vekillik ödemesinin ayarlanabilmesi için talepte bulunulmalıdır. Mevcut durumun üstüne belirli miktarın vezneye yatırılması ile icra müdürlüğü tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alarak ilgili çalışma ortamı üstündeki haciz kaldırılır.

  • Ödeme sözleşmesinde bulunulması

Borcu olan kişi yahut kurum, haczin konusu borcunu belirli zaman içinde yahut belirli vadeler ile yatırabileceğini güvence ederse iş yeri haciz kaldırma avukatının hazırlayacağı bir protokol ile mevcut haczin kalkması mevzu bahis olur. Mevcut konu için ilgili müdürlüğe talepte bulunulur. Başvuru neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Aynı zamanda atlanmamalıdır ki İcra ve İflas Kanununda mevcut borcun ödenmemesi değil verilmiş olan taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda tazyik hapsi ile cezalandırılmaktadır.

  • mevcut haczin kalkması Talep sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır.

İİK'de taşınmazların haczinde alacaklı olan tarafın satış isteme zaman zarfı bir yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde alacaklı satış isteminde bulunmazsa iş yeri üstündeki haczi düşer ve ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından kaleme alınacak olan İİK (106 - 110) uyarınca yazılan olan haczi kaldırma dilekçesi ile beraber iş yerine koyulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, icra takibinde borcu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilmektedir. Böyle bir durumda borçlu olan yahut iş yeri haciz kaldırma avukatı ilgili makama başvuruda bulunup borcun tamamını icra veznesine depo ederek ev üstündeki mevcut haczin düşürülmesini isteyebilmektedir

  • Haricen alacak veya tahsilden feragat etmek

Alacaklı olan kişi ya da vekili ödemeyi aldığını ya da alacaktan feragat ettiğini icraya iletirse iş yeri üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri asgari süre içerisinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP