Çağlayan Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Çağlayan Tapudan Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu yatırmayan borçluya alacaklı olan tarafın isteği ile borçlu olan tarafın gayrimenkul malları üzerine adli ve idari makamlarca haciz koyulması işlemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilen zaman aralığı içerisinde borcu olan kişi kendine iletilen ödeme emrine itiraz etmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı olan kişi ödemesini tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet kişi haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı olan kişiye borcun bütününü yatırmaz ise haciz işlemi gerçekleşir. Bu duruma ilaveten haciz konusu mallar için alacaklı olan şahıs bir yıl içinde satış talep etmezse bahsedilen haciz kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır. Aşağıda oldukça detaylı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtmeliyiz ki kişi mevcut tapusu üzerine haciz koyulacağını ya da haciz olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Kendi branşında donanım sahibi tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uygun biçimde süreciniz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılabi̇li̇r?

Alacaklı tarafın isteği ile borçlu olan tarafın varlıklarına el koyulduktan sonra borçlu olan kişi tapu üstüne koyulmuş haczin kaldırılması için belirtilmiş olan uygulamaları yerine getirmelidir. Haciz durumunun kaldırılması için öncelikli olarak haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olmak amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilen bilgiler doğrultusunda eğer ki borç bütün dosya masrafları ile ödenirse haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan kişinin yahut borçlu olanın vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması isteğinde bulunulmamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep etmek adına haciz konusu malın satış uygulamasının alacaklı taraf tarafından talep edilmiş olmaması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılması talebi kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılması için müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet koşullar hayata geçmiş ise tapudaki haciz kaldırılır. Eğer alacaklı kişi satış talebinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istekler reddedilecektir. Borçlu olan kişinin verecek olduğu taahhütle de tapunun haczi kaldırılır. Şayet şahıs taahhüt ettiği süreye uymazsa hapis cezasına mahkum edilecektir. Bunlara ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı olan şahıs her zaman haczin kaldırılabilmesi talebinde bulunabilir. Bütün bu anlatılanlar doğrultusunda belirtmeliyiz ki tapu haciz kaldırma uygulaması sonucunda muhtemel bir adalet kaybına uğramamak adına tapu haciz kaldırma profesyonelinden hizmet alınabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi azami süre içinde en doğru yöntemler ile sonuca ulaştırmayı hedef ediniyoruz .

HEMEN ARA WHATSAPP