Çankaya Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Çankaya Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Alacaklı tarafınca borçlu olan şahıs zararına icra takibi başlangıcı sonra tarafın taşınır mallarına dahi haciz söz konusu olmaktadır. Kesinleşen icra takibince alacağı olan kişinin talebiyle borcu olan şahsın ismine kayıtlı vasıta üzerine haciz konulabilmektedir. Haciz süreci sonra hacizli araba için satış talep ederek alacağına ulaşabilmektedir. Haczi olan vasıtayı alan kişi araç üstündeki haczinden haberdar olur. Aracı satın alırken araba üzerindeki hacziyle beraber satın alır. Araba haciz kaldırma avukatı ise borçlu bu tarz bir durumda yol göstermekte, hacizli aracın satılmasını önlemek adına en güvenilir ve hızlı alternatifleri sunmaktadır.

Araba Üstündeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Araba üstünde yer alan haciz icra evrakında yer alan ödemeler ve borcun bütününün ödenmesiyle kalkmaktadır. Lakin araba üstündeki mevcut hacizlerin kalkmasının tek yöntemi bu değildir. Haciz kaydı icra görevlisinin bir yanlışından ötürü olur. İlgili makama bu konuyu barındıran bir dilekçe yazılarak araba üzerindeki var olan haczin kaldırılması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatıyla yazılacak dilekçe icradaki memurun yanlışını daha iyi ortaya koyacak ve olası bir aksi netice ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvurma hakları saklıdır. Alacaklı olan tarafla anlaşılarak da araç üzerindeki haciz kaldırılır. Ele aldığımız durumlara ilaveten arabaya haciz konulduktan sonrasında 6 ay içinde alacaklı olan taraf haczi olan taşınır hakkında satış isteğinde bulunmalıdır. İİK'de bu durum şu şekilde hükme alınmaktadır. Bir malın satılması resmi zaman içerisinde istenmez yahut istek geri alınarak da resmi zamanda yenilenmezse o mal üstündeki haciz kalkar. Hacizli taşınırın satışının yapılabilmesi bağlamındaki istek bir kereye mahsus geri alınabilmektedir. Haczi yapılan resmi sicile kaydı olan malların, icra dairesi ile yapılacak görüşmeler sonucunda hacizlerinin kalktığının tespit edilmesi hâlinde, sicili tutan idare tarafınca haciz şerhi terkin edilir ve uygulama ilişkili daireye bildirilmektedir . Birinci fıkra gerekliliğince mevcut hacizlerin kaldırılmasına neden olan alacaklı olan taraf o vasıtaya uygun olarak, haczedilmesi ve muhafazası gibi tüm giderlerden sorumlu olur. Son olarak da eğer borçlu kesin olan takipte borçlu olmadığını düşünüyor ise ispat tespit davası açabilir. Bütün bu hususlar incelendiğinde araba haciz kaldırma uygulaması kişiler adına karmaşık ve zor olabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi azami zaman içinde en pratik yöntemler ile çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP