Çankaya Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Çankaya Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Bir şahsa karşın icra takibi kesinleştiğinde borçlu olan şahsın taşınmaz ile taşınır mallarına, bankadaki mevduat hesaplarına ve senetlerine haciz koyulabilmektedir. Araç hacziyse kişinin üstüne kayıtlı olan ve taşınır özelliğe sahip motosiklet, otomobil, otobüs gibi motorlu vasıtalara haciz getirilmesi uygulamasıdır. Alacağı olan kişi tarafından gönderilen ödeme emrinin bildiriminden sonra takip edilmesi kesinleşmişse alacağı olan taraf borcu olan şahıs adına kaydı bulunan motorlu araçların haczini isteyerek satış talebinde bulunabilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak bizler benzeri bir durumun varlığı halinde kişiye pratik ve hukuk ile uyumlu bir biçimde hizmet vererek söz konusu sorunu çözüp sonuca ulaştırıyoruz. Araç üstündeki haczi kaldırmak adına alanında tecrübeli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en doğru ve kısa yöntemleri seçerek kişiyi herhangi bir adalet kaybına uğramasından kurtarmayı hedefliyoruz.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Avukat Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Vasıta üzerindeki haciz kararını araç haciz kaldırma avukatı beş seçenekli özellikte kaldırmaktadır.

  • Borcun gereği gibi ifası: İcranın takip edilmesine konu edilen borç tüm faizleriyle ve var ise ceza koşullarıyla beraber ödendiği takdirde araç üzerindeki haciz kaldırılır. Fakat bahsedilen ödeme en kısa zamanda haczi koyan icraya yapılması lazımdır. Bu kapsamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu olan borcun ilgili icra dairesine en kısa zamanda ödenmesini verip tarafı büyük çaplı bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kaydının yanlış konulduğunun tespit edilmesi: Vasıta üstüne koyulmuş olan araç haciz, icra dairesindeki memurların yanılgısı neticesinde yapılmış olabilir. Benzer bir durumda haciz koyan ilgili icra dairesine itiraz yazısı yazılarak haciz kaldırılmalıdır. İcra dairesi mevcut dilekçeyi reddettiğinde en hızlı şekilde dilekçe hazırlanarak bu sefer İcra Mahkemesine başvurulmalıdır. Mahkeme dilekçeyi tetkik eder ve olası bir yanılgının olduğuna kanıt geliştirirse haciz derhal kalkmaktadır.
  • Borçlu şahıs ve alacağı olan kişinin anlaşma sağlayıp kayıtlı olan haczi kaldırması: Haczi koyduran alacağı olan kişi ile anlaşmaya varılması durumunda alacaklı olan şahsın isteğiyle vasıta üstündeki haciz kaldırılır.
  • Hacizlerin süre nedeni ile düşmesi: İcra İflas Kanunu'na uygun olarak taşınabilir malların haczinden itibaren altı ay içerisinde alacağı olan şahıs satış talep etmelidir. Fakat alacaklı taraf bu zaman zarfı içinde satış talep etmezse verilecek dilekçeyle haciz kaldırılabilmektedir.
  • ispat tespit davası: Menfi tespit davasıyla borçlu şahıs olarak gösterilen şahsın borçlu olmadığına karar kılınır ise araç üstündeki haciz kalkar.

Bütün mevcut hususlar incelendiğinde haczin kaldırılabilmesi için yeterli hukuki donanım ve hız gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılacak herhangi bir hatayla vasıta üstündeki haciz kaldırılamaz ve satış işlemi gerçekleştirilir . Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum süre içerisinde en güvenilir tekniklerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP