Çankaya Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Çankaya Arsa Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Mevcut yere haciz koyma, söz konusu borcunu yatırmayan borcu olan tarafa alacaklının isteği ile borçlu tarafın yerinin üzerine alacaklının isteği neticesinde icra müdürlüğünce haciz koyulması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda nitelendirilen zamanlar içinde borcu olan taraf kendine iletilen ödeme emrine kuralına uygun itiraz etmediği takdirde takip kesinleşmektedir. Alacaklı taraf ödeneği tahsil etmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet taraf haciz işlemi başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun bütününü yatırmadığında ise haciz işlemi gerçekleştirilir . Ek olarak haciz konusu mallar adına alacaklı taraf 1 sene içinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 uyarınca yazılı istek neticesinde bahse konu haciz ortadan kalkmış olacaktır. Alt kısımda epey detaylı ifade edecek olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzusunda belirtmeliyiz ki; kişi taşınmazı üstüne haciz konulacak yahut hacizli olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Zıt durumda yerin satışını arsa alıcısının rızası olmadığı ihtimalde satış işlemi gerçekleştirilemeyecektir . Bu yüzden işinde uzman arsa haciz kaldırma avukatlarıyla en pratik ve hukuka uygun biçimde sürecinizi gerçekleştirerek yaşadığınız mağduriyeti çözümlendirebilirsiniz .

Arsa Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı tarafın talebiyle borçlu olan tarafın veya kurumun üstünde bulunan arazisine icra dairesince haciz şerhi koyulmasından sonra borçlu olan kişinin, taşınmazı üzerine konulmuş haczin yok edilmesi için belirli süreçleri hayata geçirmesi mecburidir. Haczin kaldırılması için öncelikli olarak haciz bilgilerine oldukça ayrıntılı vakıf olabilmek amacı ile İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilen bilgiler kapsamında eğer borç tüm dosya masraflarıyla ödendiğinde haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu kişinin yahut borçlu olan kişinin vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmaksızın İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırma talebinde bulunmamaktadır. Buna rağmen unutulmaması gerekir ki haczin kalkmasını isteyebilmek adına hacze konu malların satışının alacaklıdan talep edilmemiş olması zorunludur. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin yok edilmesi isteği kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi için müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer koşullar gerçekleşmiş ise arazideki haciz kaldırılacaktır . Şayet alacaklı taraf satış talebinde bulunmuşsa durumlar sağlanmamış olacak İcra Müdürlüğüne yapılan talep yok sayılacaktır. Borçlunun vermesi zorunlu taahhüt ile de arazinin üstünde mevcut olan tapu haczi kaldırılır. Fakat ilgili taraf taahhüt ettiği zaman aralığında uyum göstermezse hapse (tazyik hapsi) çaptırılacaktır. Bu durumlara buna ek haciz isteğinde mevcut olan alacaklı taraf daima haczin kalkması isteğinde bulunabilmektedir. Tüm bu sözü edilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması neticesinde herhangi bir haksızlığa uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az zaman içinde en güvenilir uygulamalar ile çareye ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP