Çankaya Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Çankaya Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

İcra takip sürecinin kesin olmasından sonra borçlu tarafın taşınmazı üzerine haciz talebi yapılabilir. Ev üzerine haciz alacağı olan taraf veya vekaleti olanın talebi doğrultusunda icra müdürlüğü tarafınca gayrimenkulün yer aldığı konumdaki tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkere ile konmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılabilmektedir. Gayrimenkul üzerine konulan haczin kaldırılması adına ev haciz kaldırma avukatı altta daha ayrıntılı anlatacağımız belirli koşulların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenmesi, ödeme anlaşmasında bulunulması, haciz düşmesi, menfi tespitinin davası, ilaveten tahsilat veya alacaktan vazgeçmektir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Mülk Üstündeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla taşınmaz üzerine konan haciz borcun hepsinin ödenmesi ile kaldırılabilir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi evrak üstünden tapu kaydı konulduğunu belirleyerek borçlu olana tutarın yatırılmasıyla haciz kalkabilmesi mevzuunda yol göstermektedir. Haciz konduğu dosya öğrenilip icra müdürlüğüne evrakın işlenmiş olan faizi, ödemesi ve vekalet giderlerinin hesaplanabilmesi adına istekte bulunulmaktadır. Bunun üstüne belirlenmiş olan tutarın icradaki vezneye yatırılması ile icra müdürlüğe müzekkere kaleme alarak mülk üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • ödeme anlaşmasına varılması

Borçlu haciz konusu borcunu belirli süre içerisinde veya belirli vadelerle yatırabileceğini garantiye alırsa ev haciz kaldırma avukatının kaleme alacağı bir protokol ile haczin kaldırılabilmesi mevzu bahis olur. Güncel husus için icraya başvuruda bulunulur. İstek sonucunda ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Fakat unutulmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda borcun ödenmemesi değil verilen sözün uygulanmaması tazyik hapsi ile cezalandırılır.

  • haciz düşürülmesi

İcra ve İflas Kanun’da taşınmazların haciz durumunda alacaklının satış isteyebilme süresini bir sene olarak belirlenmektedir. Güncel süre içerisinde alacağı olan taraf satış talebinde bulunmaz ise ev üstündeki haciz düşer ve ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkereyle haciz kaldırılmaktadır.

  • menfi tespitinin davası

Borçlu taraf, icrada borçlu kişi olmadığı savunmasında ise menfi tespit davası açabilir. Böyle bir halde borçlu taraf veya ev haciz kaldırma avukatlığı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup ilgili borcun hepsini icra veznesine depolayıp mülk üzerindeki haczin kaldırılmasını talep etmektedir.

haricen tahsilat veya alacaklardan feragat

Alacağı olan taraf yahut vekili borcu aldığını yahut alacaktan feragat ettiğini icraya ifade eder ise gayrimenkul üzerindeki haciz kalkmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak size minimum zaman içerisinde en güvenli teknikler ile çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP