Çankaya Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Çankaya Tapudan Haczi̇ Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu ödemeyen borçlu olana alacaklı olan kişinin talebiyle borçlu kişinin taşınmazları üzerine idari ve adli makamlarca haciz koyulması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirli olan süreler içinde borçlu kişi kendine gönderilmiş olan ödeme emrine karşı gelmez ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı olan şahıs alacağını tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet kişi haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı olana borcun tümünü yatırmaz ise haciz uygulaması gerçekleşir. Bu duruma ek olarak haciz mevzuu mallar adına alacaklı şahıs bir yıl içerisinde satış talep etmezse söz konusu haciz kendiliğinden ortadan kaybolmuş olmaktadır. Alt kısımda daha ayrıntılı anlatacak olduğumuz tapu haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gereklidir ki kişi mevcut tapuları üzerine haciz koyulacağını yahut haczi olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Kendi branşında donanımlı tapu haciz kaldırma avukatlarıyla en hızlı ve hukuka uygun biçimde süreciniz gerçekleşmiş olacaktır.

Tapu Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafınca Nasıl Kaldırılır?

Alacaklı kişinin talebiyle borçlu olan tarafın mallarına ve mülklerine el konulduktan sonra borcu olan kişi tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması için belirli adımları hayata geçirmelidir. Mevcut haczin kalkması adına öncelikle haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek maksadı ile İcra Müdürlüğüne gidilmesi gerekir. Edinilen ayrıntılar doğrultusunda eğer borç tüm dosya masrafları ile yatırılır ise haciz kaldırılmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan kişinin yahut borçlunun vekili kabul edilen tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması isteğinde bulunulmamaktadır Fakat unutulmamalıdır ki haczin kalkmasını talep edebilmek için haciz konusu malın satış uygulamasının alacaklı şahıs tarafından talep edilmemesi gerekir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin kaldırılabilmesi talebi kabul edilir ise Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazımı sonrasında eğer ki şartlar gerçekleşmişse tapudaki haciz kaldırılacaktır. Eğer ki alacaklı taraf satış talebinde bulunmuşsa koşullar sağlanmamış olup İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek red alacaktır. Borçlu olan şahsın verecek olduğu taahhüt ile de tapu haczi kaldırılabilir. Fakat taraf taahhüt ettiği zamanlamaya uymazsa hapis cezasına mahkum edilmektedir. Bunlara ek olarak haciz talebinde bulunan alacaklı her zaman haczin kaldırılması talebinde bulunabilmektedir. Tüm bu bahsedilenler doğrultusunda belirtilmesi gereklidir ki tapu haczi kaldırma işlemi sonucunda herhangi bir adaletsizliğe uğramamak için tapu haciz kaldırma alanında uzman bir avukattan destek alınması gereklidir. Kolektif Hukuk Bürosu avukat ekibi olarak sizi en az süre içerisinde en doğru yöntemlerle neticeye ulaştırmayı hedefliyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP