Çatalca Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Çatalca Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Alacaklı olan taraf tarafından borçlu olan taraf aleyhine icra takibi başlangıcı sonra kişinin taşınabilir mallarına da haciz söz konusu olabilmektedir. Kesinleşen icra takibine karşı alacaklı olan şahsın isteği ile borçlu olanın ismine kaydı olan araba üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz süreci sonrasında hacizli araba için satış isteyerek alacağına ulaşabilmektedir. Haczi olan vasıtayı alan taraf araba üzerindeki hacizden haberdar olabilmektedir. Aracı satın aldığında araç üzerindeki haciz ile birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatı ise borçluya bu tarz bir olayda yardımcı olmakta, haczi olan vasıtanın satışını engellemek adına en pratik ve doğru alternatifleri sunmaktadır.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Arabanın üstünde yer alan haciz icra dosyasında yer alan masraflar ve borcun bütününün ödenmesiyle kalkmaktadır. Yine de araba üstündeki mevcut haczin kaldırılmasının tek çaresi bu değildir. Haciz kaydı icradaki görevlinin bir yanılgısından dolayı olabilmektedir. İcraya mevcut konuyu barındıran bir dilekçe yazılıp araba üstündeki mevcut hacizlerin kalkması istenebilmektedir. Araba haciz kaldırma avukatı ile kaleme alınacak dilekçe icra memurunun yanlışını çok daha iyi ortaya koyacak ve herhangi bir aksi sonuç ile karşı karşıya kalmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının icraya başvurma hakkı gizlidir. Alacaklı olan tarafla anlaşılarak da vasıta üstündeki haciz kaldırılmaktadır. Açıkladığımız senaryolara ilaveten araca haciz koyduktan sonra 6 ay içinde alacaklı olan taraf haczi olan taşınır kapsamında satış isteğinde bulunmalıdır. İİK'de mevcut olay şu şekilde hükme alınır. Bir malın satışının yapılabilmesi resmi zaman içinde istenmez veya talep geri alınarak da resmi zamanda yenilenmezse mevcut mal üstündeki haciz kalkar. Haczi olan aracın satılabilmesi bağlamındaki istek bir defa geri alınır. Haczi yapılan kanuni sicile kayıtlı malların, icrayla yapılacak görüşmeler neticesinde hacizlerinin kalktığının tespit edilmesi durumunda, sicili tutan idare tarafından haciz şerhi iptal edilir ve işlem ilgili icra dairesine bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince mevcut haczin kaldırılmasına sebep olan alacaklı olan kişi mevcut araca uygun olarak, haczin konulması ve saklanması benzeri tüm masraflardan sorumlu olmaktadır. Son olarak da eğer borçlu olan taraf kesinleşmiş icrada borçlu olan taraf olmadığını düşünüyor ise menfi tespit davası açabilmektedir. Tüm bu hususlar ele alındığında araba haciz kaldırma uygulaması kişiler adına karmaşık ve zorlayıcı olmaktadır. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizi asgari zaman içinde en güvenli teknikler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP