Çatalca Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Çatalca Araç Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Ne Demekti̇r?

Bir şahsa yönelik icra takibi kesinleştiğinde borçlu şahsın taşınmaz ile taşınır mallarına, bankadaki mevduat hesaplarına ve hisse senetlerine haciz koyulabilmektedir. Araç hacziyse tarafın üstüne kaydı bulunan ve taşınabilir niteliğe sahip motosiklet, otomobil, otobüs gibi motoru olan araçlara haciz konması işlemidir. Alacaklı tarafınca gönderilen ödeme emrinin bildiriminden sonra takip kesinleşmişse alacağı olan taraf borcu olan taraf adına kaydı olan motorlu araçların haczini isteyip satış talep edebilecektir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz benzeri bir durumun varlığı halinde kişiye en iyi ve hukuka uyumlu bir şekilde hizmet sağlayarak bahsi geçen problemi çözüme kavuşturup sonuca ulaştırıyoruz. Vasıta üstündeki haczi kaldırmak adına işinde nitelikli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesince en kestirme ve doğru yolları seçerek tarafı herhangi bir adalet kaybına uğramasından kurtarmaktayız.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır ?

Araç üzerindeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı 5 alternatifli yapıda kaldırır.

  • Borcun gereği gibi ödemesi: İcranın takibine konu olan borç bütün faizleriyle ve mevcut ise ceza şartlarıyla beraber ödendiğinde araç üstündeki haciz kaldırılmaktadır. Şayet bahsi geçen ödeme en kısa zamanda haczi koyan daireye yapılmalıdır. Bu noktada araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi mecburi olan borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini sağlayarak kişiyi büyük bir kayıptan kurtarır.
  • Haciz kayıtlarının yanlış konulduğunun saptaması: Araç üstüne koyulan araç haczi , icra dairesindeki görevlilerin yanlışı sonucu yapılmış olabilmektedir. Bu tarz bir durumda haciz koyan icra dairesine itiraz yazısı verilip haciz kaldırılır. İcra dairesi mevcut dilekçeyi reddettiğinde en çabuk biçimde dilekçe hazırlanıp bu sefer İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi tetkik eder ve yanılgının olmasına kanaat getirirse haciz hemen kaldırılmaktadır.
  • Borcu olan şahıs ve alacaklının anlaşma sağlayarak haciz kaydını kaldırması: Haciz koyduran alacaklı ile anlaşılması halinde alacaklı olan kişi talebiyle araç üzerindeki haciz kaldırılır.
  • Hacizlerin zamanlama sebebi ile düşmesi: İcra İflas Kanunu'na göre taşınabilir malların haczinden itibaren 6 ay içerisinde alacaklı taraf satış istemelidir. Fakat alacaklı şahıs bu süre içerisinde satış istemez ise verilecek dilekçeyle haciz kaldırılır.
  • karşıt tespit davası: Menfi tespit davasıyla borçlu taraf olarak nitelendirilen tarafın borcu olmadığına karar kılınırsa vasıta üstündeki haciz kaldırılır.

Tüm mevcut konular dikkatle incelendiğinde haczin kaldırılması için yeterli hukuki donanım ve hız gereklidir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilmektedir. Yapılmış olan muhtemel bir hata ile vasıta üzerindeki haciz kaldırılamaz ve satış süreci gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri en az zaman içinde en güvenilir teknikler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP