Çatalca Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Çatalca Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Mevcut arsaya haciz koyma, söz konusu borcunu ödemeyen borçlu tarafa alacaklı tarafın talebi ile borçlu tarafın arsasının üstüne alacaklı tarafın talebi sonucunda icra müdürlüğü tarafınca haczedilmesi yöntemidir. İcra ve İflas Kanununda belirtilen müddetler içerisinde borçlu taraf kendine iletilmiş olan ödeme buyruğuna yöntemine uygun itiraz etmediği senaryoda takip kesinleşmektedir. Alacaklı kişi ödeneği tahsil edebilmek adına haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet taraf haciz uygulaması başlangıcından sonra alacaklı kişiye borcun tamamını ödemezse haciz uygulaması gerçekleştirilecektir . Ek olarak haciz mevzusu mal ve mülkler adına alacaklı taraf bir sene içinde satış isteğinde bulunmazsa İcra iflas kanunu madde 110 ve 106 uyarınca yazılı talep sonucunda söz konusu haciz ortadan kalkacaktır. Aşağıda çok daha detaylı ele alacak olduğumuz arsa haciz kaldırma mevzuunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili taraf taşınmazı üstüne haciz koyulacağını ya da haciz olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına müracaat etmelidir. Aksi durumda yerin satışını arsa alıcısının onayı olmadığı halde satış uygulaması sonuçlandırılamayacaktır. Bu nedenle branşında profesyonel arsa haciz kaldırma avukatları ile pratik ve hukuka uyumlu şekilde işleminizi gerçekleştirerek yaşamış olduğunuz haksızlığı sonuçlandırabilirsiniz.

Arsa Üstündeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklının isteği ile borçlu olan kişinin veya kuruluşun üstünde bulunan arsasına icra dairesi tarafından haciz şerhi konmasından sonra borçlu olanın, arsası üstüne koyulmuş haczin yok edilmesi adına belirli uygulamaları hayata geçirmesi gerekir. Haczin kaldırılması için ilk önce haciz bilgilerine daha ayrıntılı vakıf olabilmek amacıyla İcra Müdürlüğüne gidilmesi gereklidir. Edinilmiş olan detaylar eşliğinde şayet borç bütün dosya masrafları ile ödendiğinde haciz kalkar. Arsa haciz kaldırma isteği İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlu olan tarafın yahut borçlu tarafın vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi yok etme isteğinde bulunamaz. Fakat unutmamak lazımdır ki haczin kalkmasını isteyebilmek için haciz konusu yerin satışının alacaklıdan talep edilmemiş olması mecburidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kalkması isteği kabul görür ise Tapu Müdürlüğüne haczin kalkması adına müzekkere yazılacaktır. Müzekkere yazıldıktan sonra şayet durumlar hayata geçmiş ise o yerdeki haciz kaldırılmış olacaktır. Şayet alacaklı satış talebinde bulunmuş ise durumlar yerine getirilmemiş olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek reddedilecektir . Borçlu olanın vermesi gerekli taahhüt ile de yerin üzerinde bulunan tapu haczi kaldırılabilir. Yine de ilgili taraf taahhüt verdiği süre aralığına uyum göstermezse cezaya (tazyik hapsi) mahkum edilecektir. Bunlara buna ilaveten haciz isteğinde mevcut olan alacaklı her zaman haczin yok edilmesi isteğinde bulunabilecektir. Bütün bu ele alınanlar ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma işlemi neticesinde herhangi adaletsizliğe uğramamak için Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum süre içerisinde en güvenilir yöntemlerle çözüme ulaştırıyoruz.

HEMEN ARA WHATSAPP