Çatalca Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Çatalca Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Nedi̇r?

İcra takibinin kesin olmasından sonra borçlunun gayrimenkulü üzerine haciz istenebilir. Ev üzerine haciz alacaklı ya da vekilin talebi üstüne icra tarafından evin yer aldığı yerdeki tapuya yazılacak müzekkere ile koyulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafınca müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Taşınmaz üstüne konulan haczin kalkabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatlığı aşağıda daha detaylı anlatacak olduğumuz belirli koşulların var olduğuna dikkat etmektedir. Bunlar; borç yatırılması, ödeme sözleşmesine bulunulması, haczin düşmesi, ispat tespit davası, haricen tahsilat ve alacaktan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Ev Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Nasıl Kaldırılır?

  • borcun yatırılması

İcra müdürlüğü aracılığı ile ev üstüne konulan haciz borcun tamamen yatırılması ile kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra tarafınca ve hangi dosya üstünden tapu kaydı konduğunu belirleyerek borçlu olan kişiye ilgili borcun yatırılması ile haciz kaldırılabilmesi alanında yol göstermektedir. Haciz konduğu evrak öğrenilip icraya dosyanın işlemiş faizi, gideri ve vekalet ücretinin hesaplanabilmesi için istekte bulunulur. Bunun üzerine belirlenmiş olan miktarın vezneye yatırılmasıyla icra ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alarak mülk üzerindeki haciz kaldırılabilir.

  • ödeme sözü verilmesi

Borçlu haciz konusu olan ödeyeceği miktarı belirli zaman içerisinde yahut belli başlı vadelerle ödeyeceğini taahhüt verirse ev haciz kaldırma avukatının yazacağı bir protokol ile haczin kaldırılması söz konusu olabilir. Bu husus için icraya istekte bulunulmalıdır. Başvuru sonucu tapuya müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmaması gereklidir ki İcra ve İflas Kanununda tutarın yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün uygulanmaması tazyik hapsiyle cezalandırılır.

  • haczin kalkması

İcra ve İflas Kanun’da mülklerin haciz halinde alacaklı kişinin satış isteyebilme süresini 1 yıl olarak belirlenmiştir. Bu süre içinde alacaklı satış isteğinde bulunmazsa gayrimenkul üstündeki haciz kalkar ve tapuya yazılacak müzekkere ile haczin kaldırılmaktadır.

  • menfi tespitinin davası

Borcu olan taraf, icrada borçlu taraf olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilir. Bu tarz bir halde borçlu taraf ya da ev haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvuruda bulunup ilgili tutarın hepsini icradaki vezneye depo edip taşınmaz üstündeki haczin düşmesini talep etmektedir.

haricen tahsil ya da alacaktan feragat

Alacaklı yahut vekili borcu aldığını yahut alacaktan vazgeçtiğini icraya beyan ederse ev üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu uzmanları olarak sizleri minimum zaman içinde en güvenilir tekniklerle çareye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP