Çatalca İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Çatalca İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Takip işlemi kesin olduktan sonra sonra borçlu tarafa ait iş yerine ilişik haciz istenebilmektedir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı kişi ya da vekil olan tarafın isteği üzerine icra müdürlüğü tarafından iş yerinin olduğu yerdeki ilgili müdürlüğe yazılması planlanan müzekkereyle konulur. Bununla beraber daire tarafınca ilgili müdürlüğe yazılması gereken müzekkere ile konmuş olan haciz kaldırılabilir İş yeri üzerine konulan mevcut haczin kaldırılması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca ilerleyen kısımlarda çok daha detaylı anlatacağımız belirli koşulların var olduğuna dikkat edilmesi gereklidir. Bu durumlar; borcun ödenmesi, ödeme anlaşmasında bulunulması, haczin düşmesi, ispat davası, haricen tahsil ve alacaktan caymaktır.

İ̇ş Yeri̇ Haci̇z Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konan haciz borcun tamamen yatırılmasıyla kaldırılabilmektedir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosya üstünden tapunun kaydının koyulduğunu belirleyerek borçlu kişiye borcun ödenmesi ile haczin kaldırılması hususunda yardımcı olmaktadır. Haczin konduğu dosya öğrenilerek ilgili makama mevcut evrakın işlenen faizi, masrafı ve vekillik ödeme tutarının ayarlanabilmesi için başvuruda bulunulur. Mevcut durumun üzerine belirlenen tutarın icra ödeme noktasına yatırılmasıyla icra tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alıp ofis, büro ya da şirket üstündeki haciz kaldırılabilir.

  • Ödeme anlaşmasında bulunulması

Borçlu şahıs yahut kuruluş, haczin konusu borcunu belirli süre içerisinde veya belirli vadeler ile ödeyeceğini taahhüt ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının yazacağı bir protokolle haczin kalkabilmesi bahis konusu olabilmektedir. Bu husus için ilgili makama başvuruda bulunulmalıdır. Başvuru sonucu ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alınmalıdır. Fakat atlanmaması gerekir ki İcra ve İflas Kanununda mevcut borcun yatırılmaması değil verilen taahhüdün hayata geçirilmemesi halinde zorlama hapsi ile cezalandırılır.

  • mevcut haczin kaldırılması Talep neticesinde tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır.

İcra ve İflas Kanunda gayrimenkullerin haczi halinde alacaklı kişinin satış talep etme süresi bir yıl olarak belirlidir. Bu süre içinde alacaklı olan taraf satış başvurusunda bulunmaz ise iş yeri üstündeki haciz düşer ve ilgili müdürlüğe yazılması gereken müzekkere ile haciz kaldırılmaktadır. Avukat tarafınca kaleme alınacak olan İcra İflas Kanunu - 106 ile 110 - uyarınca yazılacak olan haciz düşürme dilekçesiyle birlikte iş yerine konulan haciz kaldırılmaktadır.

  • ispat tespit davası

Borcu olan, icra takibinde borçlu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilmektedir. Benzer bir senaryoda borçlu ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı icra müdürlüğüne başvurup borcun tamamını icra veznesine depo edip gayrimenkuldeki mevcut haczin kalkmasını talep edebilmektedir.

  • Haricen tahsil yahut alacaktan feragat etmek

Alacaklı olan taraf ya da vekaleti olan taraf ödemeyi tahsil ettiğini ya da alacaktan feragat edebileceğini ilgili müdürlüğe beyan eder ise iş yeri üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içerisinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP