Çatalca Tapu Haciz Kaldırma Avukatı

Çatalca Tapu Haczi̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Tapulara haciz koyma, borcunu ödemeyen borçluya alacaklı olan şahsın isteğiyle borçlu tarafın taşınmazları üstüne adli ve idari makamlarca haciz koyulması uygulamasıdır. İcra ve İflas Kanununda belirli süreler içerisinde borçlu olan kendisine iletilmiş olan ödeme buyruğuna karşı çıkmaz ise takip kesinleşmektedir. Alacaklı olan kişi alacağını tahsil edebilmek için haciz talebinde bulunmalıdır. Şayet kişi haciz uygulaması başladıktan sonra alacaklı şahsa borcun hepsini yatırmazsa haciz uygulaması gerçekleşecektir. Bu duruma ilaveten haciz mevzusu mallar adına alacaklı olan şahıs bir yıl içinde satış talebinde bulunmaz ise sözü edilen haciz kendi kendine yok olmuş olacaktır. Aşağıda oldukça detaylı ele alacağımız tapu haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gerekir ki kişi tapuları üstüne haciz koyulacağını veya haciz olduğunu öğrendiği an haciz kaldırma avukatına başvurmalıdır. Kendi alanında uzman tapu haciz kaldırma avukatları ile en hızlı ve hukuka uyumlu şekilde işleminiz gerçekleştirilecektir.

Tapu Üstündeki̇ Haci̇z Tapu Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı kişinin talebiyle borçlu kişinin varlığına el konulduktan sonra borçlu tapu üstüne konulmuş haczin kaldırılması için belirli uygulamaları yerine getirmelidir. Haciz durumunun kalkması adına öncelikle haciz bilgilerine daha detaylı vakıf olmak maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilmiş olan ayrıntılar bağlamında eğer ki borç tüm dosya masraflarıyla ödenirse haciz kalkmaktadır. Tapu haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılmaktadır. Borçlu olan şahsın veya borçlu tarafın vekili olan tapu haciz kaldırma avukatının talebi olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haciz kaldırılması isteğinde bulunulamamaktadır Lakin unutulmamalıdır ki haczin kaldırılmasını talep edebilmek için haciz konusu malın satış işleminin alacaklı tarafından talep edilmemiş olması gereklidir. İcra Müdürlüğüne yapılan haczin kaldırılabilmesi isteği kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin kaldırılabilmesi için müzekkere yazılması gerekecektir. Müzekkere yazıldıktan sonra eğer koşullar gerçekleşmişse tapudaki haciz kaldırılabilir. Şayet alacaklı olan taraf satış talebinde bulunmuşsa şartlar sağlanmayıp İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istekler red alacaktır. Borçlu şahsın vereceği taahhütle dahi tapuya gelen hacizler kaldırılır. Şayet taraf taahhüt ettiği süreye uyum sağlamaz ise hapse mahkum edilir. Bunlara ilaveten haciz talebinde bulunan alacaklı olan kişi daima haczin kaldırılabilmesi talebinde bulunabilmektedir. Tüm bu bahsedilenler ışığında belirtilmesi gereklidir ki tapu haciz kaldırma uygulaması sonucunda herhangi bir haksızlığa uğramamak için tapu haciz kaldırma avukatından hizmet alınabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri en az süre içerisinde en doğru yöntemler ile neticeye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP