Çayırova Araba Haciz Kaldırma Avukatı

Çayırova Araç Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Alacaklı olan kişi tarafından borçlu zararına icra takibi başlangıcı sonra tarafın taşınır mallarına da haciz söz konusu olmaktadır. Kesin olan icra takibine karşı alacaklı şahsın talebiyle borcu olan kişinin ismine kaydı olan araba üzerine haciz gelebilmektedir. Haciz işlemi sonrasında hacizli vasıta için satış isteyerek alacağına ulaşmaktadır. Hacizli arabayı alan kişi araç üzerindeki haczinden haberdar olmaktadır. Aracı satın alır iken araba üzerindeki haciz ile birlikte satın almaktadır. Araba haciz kaldırma avukatıysa borçlu böyle bir olayda yol göstermekte, hacizli vasıtanın satılmasını önlemek adına en doğru ve pratik alternatifleri öne çıkartmaktadır.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Araba Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Arabanın üzerinde yer alan haciz icra evrakında yer alan masraflar ve borcun hepsinin ödenmesi ile kalkabilmektedir. Yine de vasıta üstündeki haczin kaldırılmasının tek çaresi bu değildir. Haciz kaydı icra memurunun bir hatasından dolayı olmaktadır. İlgili makama mevcut konuyu içeren bir dilekçe kaleme alınarak araba üzerindeki mevcut hacizlerin kalkması istenebilir. Araba haciz kaldırma avukatıyla yazılacak dilekçe icra görevlisinin yanlışını daha iyi ortaya koyacak ve olası bir aksi netice ile karşılaşmanızın önüne geçecektir. Şayet dilekçe reddedilirse borçlu veya vekili olan araba haciz kaldırma avukatının İcra Mahkemesine başvuru hakları saklıdır. Alacaklı tarafla anlaşarak da vasıta üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir. Açıkladığımız durumlara ilaveten vasıtaya haciz koyulduktan sonrasında 6 ay içerisinde alacaklı olan kişi hacizli mal hakkında satış isteğinde bulunmalıdır. İcra ve İflas Kanununda bu durum şu şekilde hükme alınmıştır. Bir malın satışının yapılabilmesi kanuni zaman içerisinde istenmez ya da istek geri alınıp da kanuni zamanda yenilenmez ise mevcut mal üzerindeki haciz kalkar. Haczi olan malın satışının yapılması yönünde istek bir defa geriye alınır. Haczedilen resmi sicile kayıtlı olan malların, icrayla yapılacak görüşmeler neticesinde haczin kalktığının tespiti hâlinde, sicili saklayan idare tarafından haciz şerhi terkin edilir ve süreç alakalı icraya bildirilmektedir . Birinci fıkra gereğince hacizlerin kalkmasına neden olan alacaklı olan taraf o mala yönelik olarak, haczin konulması ve muhafazası gibi bütün giderlerden sorumlu olabilmektedir. Son olarak eğer borçlu olan şahıs kesin olan icrada borçlu olan şahıs olmadığını düşünüyorsa ispat davası açabilir. Tüm bu hususlar değerlendirildiğinde araba haciz kaldırma uygulaması kişiler için karmaşık ve zorlayıcı olabilir. Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizi minimum süre içinde en güvenilir yöntemler ile neticeye ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP