Çayırova Araç Haciz Kaldırma Avukatı

Çayırova Vasıta Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Ne Anlama Geli̇r?

Bir kişiye yönelik icra takibi kesinleştiğinde borçlu olanın taşınır ile taşınmaz mallarına, bankalardaki mevduat hesaplarına ve hisselerine haciz konulabilmektedir. Araç haczi ise kişinin üstüne kaydı bulunan ve taşınabilen niteliğe sahip motor, otomobil, otobüs gibi motorlu araçlara haciz konulması uygulamasıdır. Alacaklıdan iletilen ödeme emrinin tebliğinden sonra takip edilmesi onanmışsa alacaklı şahıs borçlu adına kaydı olan motorlu araçların haczini isteyip satış isteğinde bulunabilmektedir. Kolektif Hukuk Bürosu olarak biz bu tarz bir durumun var olması halinde tarafa pratik ve hukuk ile uyumlu bir şekilde hizmet verip söz konusu problemi çözümleyip sonuca ulaştırıyoruz. Vasıta üstündeki haczi kaldırmak için branşında deneyimli ve profesyonel araç haciz kaldırma avukatı sayesinde en doğru ve kısa yolları seçip tarafı herhangi bir adaletsizliğe uğramaktan kurtarıyoruz.

Vasıta Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Kaldırma Uzmanlar Tarafından Nasıl Kaldırılır?

Araç üzerindeki haciz işlemini araç haciz kaldırma avukatı 5 seçenekli şekilde kaldırabilir.

  • Borcun gereği gibi ifası: İcra takibine konu olan borç bütün faizleri ile ve mevcutsa ceza koşulları ile beraber ödendiğinde vasıta üstündeki haciz kaldırılır. Şayet bahsedilen ödeme en kısa sürede haczi koyan icraya yapılması lazımdır. Bu bağlamda araç haciz kaldırma avukatı, ödenmesi zorunlu borcun ilgili icra dairesine en kısa sürede ödenmesini vererek tarafı büyük bir kayıptan kurtarmaktadır.
  • Haciz kayıtlarının yanlışlıkla konulduğunun tespiti: Araç üstüne koyulmuş olan araç haczi , dairedeki görevlilerin yanılgısı sonucunda yapılmış olabilir. Benzer bir durumda haciz koyan ilgili daireye itiraz dilekçesi verilip haczi kaldırılır. İlgili icra dairesi bu dilekçeyi reddeder ise en hızlı biçimde dilekçe hazırlanıp bu sefer İcra Mahkemesine başvuru yapılmalıdır. Mahkeme dilekçeyi tetkik eder ve yanılgının olup olmadığında kanaat geliştirirse haciz ivedilikle kalkmaktadır.
  • Borçlu taraf ve alacaklı anlaşarak kayıtlı olan haczi kaldırması: Haczi koyduran alacaklı ile mutabık olunması halinde alacaklı isteğiyle vasıta üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.
  • Hacizlerin zaman aşımı nedeniyle kalkması: İcra İflas Kanunu'na göre taşınır malların haczinden itibaren altı ay içerisinde alacaklı şahıs satış istemelidir. Şayet alacaklı taraf bu süre içinde satış talep etmezse verilecek dilekçe ile haciz kaldırılır.
  • ispat tespit davası: Karşıt tespit davası ile borçlu kişi olarak nitelendirilen tarafın borcu olmadığına karar verilirse araç üstündeki haciz kalkmaktadır.

Bütün bu konular dikkate alındığında haczin kaldırılması için yeterli hukuksal donanım ve hız gerekmektedir. Bu da araç haciz kaldırma avukatı ile söz konusu olabilir. Yapılacak olası bir hata ile araç üstündeki haciz kaldırılmaz ve satış gerçekleşir. Kolektif Hukuk Bürosu profesyonelleri olarak sizleri minimum zaman içerisinde en doğru tekniklerle çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP