Çayırova Arsa Haciz Kaldırma Avukatı

Çayırova Arsa Haczi̇ni̇ Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

Arsaya haciz koyma, bahse konu borcunu ödemeyen borcu olan kişiye alacaklı tarafın talebi ile borçlu olan tarafın yerinin üstüne alacaklı tarafın talebi neticesinde icra müdürlüğü tarafınca haciz koyulması sürecidir. İcra ve İflas Kanununda detaylandırılan müddetler içinde borcu olan kişi kendine iletilmiş olan ödeme buyruğuna usulüne göre itiraz etmediği senaryoda takip mutlak olur. Alacaklı ödeneği tahsil etmek adına haciz talep etmelidir. Şayet ilgili taraf haciz süreci başladıktan sonra alacaklı kişiye borcun bütününü ödemez ise haciz süreci gerçekleştirilecektir . Buna ilaveten haciz mevzusu mallar için alacaklı 1 sene içerisinde satış isteğinde bulunmaz ise İcra iflas kanunu madde 110 ile 106 gereğince yazılı talep sonucunda söz konusu haciz ortadan kalkmış olacaktır. İlerleyen kısımlarda epey detaylı anlatacak olduğumuz arsa haciz kaldırma hususunda belirtilmesi gerekir ki; ilgili taraf arazisi üstüne haciz koyulacağını veya hacizli olduğunu öğrendiği an arsa haciz kaldırma avukatına başvuru yapmalıdır. Aksi durumda arsanın satışını arsa alıcısının rızası olmadığı halde satış uygulaması gerçekleşmeyecektir. Bu sebeple branşında uzman arsa haciz kaldırma avukatları ile en pratik ve hukuka uygun şekilde sürecinizi gerçekleştirerek yaşadığınız mağduriyeti sonuçlandırabilirsiniz.

Arsa Üzeri̇ndeki̇ Haci̇z Arsa Haci̇z Kaldırma Avukatı Tarafından Nasıl Kaldırılmaktadır?

Alacaklı tarafın isteğiyle borçlu kişinin veya şirketin üstünde mevcut olan arazisine icra dairesi tarafınca haciz şerhi konulmasından sonra borçlu kişinin, arsası üzerine koyulmuş haczin yok edilmesi için belli uygulamaları gerçekleştirmesi gerekir. Haczin kaldırılması adına ilk önce haciz bilgilerine oldukça detaylı anlayabilmek maksadıyla İcra Müdürlüğüne gidilmelidir. Edinilen bilgiler kapsamında eğer borç tüm dosya masrafları ile ödenirse haciz kalkmaktadır. Arsa haciz kaldırma talebi İcra Müdürlüğüne yapılır. Borçlunun ya da borçlu olan kişinin vekili olan arsa haciz kaldırma avukatının isteği olmadan İcra Müdürlüğü re’sen haczi kaldırma talebinde bulunmamaktadır. Buna rağmen unutulmaması gerekir ki haczin kaldırılmasını isteyebilmek için hacze konu mal ve mülkün satışının alacaklı tarafınca talep edilmemiş olması gerekmektedir. İcra Müdürlüğüne yapılmış olan haczin yok edilmesi isteği kabul görürse Tapu Müdürlüğüne haczin yok edilmesi adına müzekkere yazılması gerekir. Müzekkere kaleme alındıktan sonra şayet şartlar gerçekleşmişse o yerdeki haciz kaldırılmış olacaktır. Eğer alacaklı satış talebinde bulunmuş ise şartlar yerine getirilmemiş olacak İcra Müdürlüğüne yapılmış olan istek yok sayılacaktır. Borçlu olan tarafın vermesi zorunlu taahhütle de arazinin üstünde bulunan tapunun haciz uygulaması kaldırılabilmektedir. Yine de ilgili kişi taahhüt vermiş olduğu zaman aralığında uymazsa cezaya tazyik mahkum edilecektir. Bu durumlara buna ek haciz isteğinde bulunan alacaklı taraf her zaman haczin kaldırılması isteğinde bulunabilmektedir. Bütün bu sözü edilenler ışığında belirtmeliyiz ki arsa haciz kaldırma uygulaması sonucunda muhtemel bir hak kaybına uğramamak adına Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri minimum süre içerisinde en pratik adımlar ile çözüme ulaştırmayı hedeflemekteyiz.

HEMEN ARA WHATSAPP