Çayırova Ev Haciz Kaldırma Avukatı

Çayırova Ev Haci̇z Kaldırma Avukatlığı Nedi̇r?

İcra takip sürecinin kesinleşmesinden sonra borçlu olan tarafın evi üstüne haciz talebinde bulunulabilir. Ev üstüne haciz alacağı olan taraf ya da vekaleti olanın talebi üzerine icra müdürlüğü tarafından evin bulunduğu lokasyondaki tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkere ile koyulmaktadır. Aynı şekilde icra tarafından ilgili müdürlüğe kaleme alınacak müzekkere ile haciz kaldırılabilmektedir. Mülk üstüne koyulmuş olan haczin kalkabilmesi adına ev haciz kaldırma avukatı ilerleyen kısımlarda daha detaylı anlatacak olduğumuz bazı şartların varlığına dikkat etmektedir. Bunlar; borcun ödenebilmesi, ödeme sözleşmesine bulunmak, haciz düşürülmesi, menfi tespitinin davası, ilaveten tahsil veya alacaklardan feragattir.

Ev Haci̇z Kaldırma Avukatı Taşınmaz Üzeri̇ndeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • borcun yatırılması

İcra aracılığıyla mülk üzerine konan haciz borcun tamamen yatırılmasıyla kaldırılabilmektedir. Ev haciz kaldırma avukatı haczin hangi icra müdürlüğü tarafınca ve hangi evrak üstünden tapu kaydı konduğunu belirleyerek borçlu olana ilgili tutarın ödenmesiyle haciz kaldırılabilmesi kapsamında yol göstermektedir. Haczin koyulduğu dosya öğrenilerek icra müdürlüğüne evrakın işlemiş faizi, masrafı ve vekalet giderlerinin hesaplanması adına istekte bulunulmaktadır. Bunun üzerine belirlenen borcun icra veznesine yatırılması ile icra müdürlüğe müzekkere yazıp taşınmaz üzerindeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • borç yatırma sözü verilmesi

Borcu olan kişi haciz mevzusu ödeyeceği tutarı belirli zaman içerisinde veya bazı vadelerle ödeyebileceğini garantiye alırsa ev haciz kaldırma avukatının kaleme alacağı bir protokolle haciz kaldırılması mevzu bahis olur. Bu husus adına icra müdürlüğüne talepte bulunulmalıdır. İstek sonucunda tapu müdürlüğüne müzekkere kaleme alınmalıdır. Fakat unutulmamalıdır ki İİK'de borcun yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün yerine getirilmemesi tazyik hapsiyle cezalandırılmıştır.

  • haczin düşmesi

İİK'de taşınmazların haciz halinde alacaklı kişinin satış isteyebilme süresini 1 sene olarak belirlenmektedir. Bu zaman içerisinde alacağı olan taraf satış talebinde bulunmazsa ev üstündeki haciz kalkar ve tapu müdürlüğüne kaleme alınacak müzekkere ile haciz kalkar.

  • ispat tespitinin davası

Borçlu taraf, takipte borçlu taraf olmadığı iddiasında ise ispat tespit davası açabilir. Bu tarz bir durumda borçlu kişi veya ev haciz kaldırma avukatı icraya başvurup tutarın hepsini icra veznesine depolayıp ev üstündeki haczin düşmesini talep eder.

haricen tahsilat ya da alacaktan feragat etmek

Alacağı olan kişi veya vekili borcu aldığını veya alacaktan feragat ettiğini icraya bildirirse gayrimenkul üzerindeki haciz kalkabilmektedir.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak size azami süre içinde en güvenli tekniklerle çareye ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP