Çayırova İş Yeri Haciz Kaldırma Avukatı

Çayırova İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı Ne Demekti̇r?

Takip kesin olduktan sonra sonrasında borçlu kişiye ait olan iş yerine ilişik haciz istenebilmektedir. İş yeri üstüne haciz, alacaklı olan kişi yahut vekil kişinin talebi üzerine icra müdürlüğü tarafınca iş yerinin bulunduğu yerdeki tapu müdürlüğüne yazılması gereken müzekkere ile konulur. Bununla beraber icra dairesince ilgili müdürlüğe yazılacak müzekkere ile konulan haciz kaldırılır İş yeri üzerine konulan haczin kaldırılması adına iş yeri haciz kaldırma avukatı tarafınca aşağıda daha ayrıntılı anlatacağımız belli başlı etkenlerin var olduğuna dikkat edilmektedir. Bu durumlar; borcun ödenebilmesi, ödeme taahhüdünde bulunması, haczin düşmesi, menfi tespit davası, hariç olarak alacak ve tahsilden caymaktır.

İ̇ş Yeri̇ Haczi̇ Kaldırma Avukatı İş Yeri̇ Üstündeki̇ Haczi̇ Ne Şeki̇lde Kaldırabi̇li̇r?

  • mevcut borcun ödenebilmesi

İcra müdürlüğü aracılığıyla iş yeri üzerine konmuş olan haciz mevcut borcun tamamının yatırılmasıyla kaldırılabilir. İş yeri haciz kaldırma avukatlığı mevcut haczin hangi icra müdürlüğü tarafından ve hangi dosyanın üzerinden tapu kaydının konduğunu belirleyerek borçlu olan kişiye borcun yatırılması ile haczin kaldırılabilmesi konusunda destek sağlamaktadır. Haczin konulduğu evrak öğrenilerek icra müdürlüğüne evrakın işlenmiş faizi, ödemesi ve vekillik masrafının ayarlanması için talepte bulunulmalıdır. Bunun üzerine belirlenen tutarın vezneye yatırılması ile icra müdürlüğü ilgili müdürlüğe müzekkere kaleme alarak ofis, büro ya da şirket üstündeki haciz kaldırılabilmektedir.

  • Ödeme taahhüdünde bulunması

Borcu olan taraf yahut kurum, haczin konusu borcunu belirli zaman içerisinde ya da belirli süreler ile ödeyeceğini garanti ederse iş yeri haciz kaldırma uzmanının hazır edeceği bir protokol ile mevcut haczin kalkması söz konusu olur. Mevcut konu adına icra müdürlüğüne talepte bulunulmaktadır. Başvuru neticesinde ilgili müdürlüğe müzekkere yazılmalıdır. Lakin unutulmamalıdır ki İİK'de borcun yatırılmaması değil verilmiş olan taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda zorlama hapsi ile cezalandırılır.

  • haczin kaldırılması Başvuru sonucu tapu müdürlüğüne müzekkere yazılmalıdır.

İİK'de mülklerin haczinde alacaklı tarafın satış talep etme zaman zarfı 1 sene olarak belirlenmiştir. Bu zaman içinde alacaklı olan taraf satış talebinde bulunmazsa iş yeri üstündeki haciz kalkar ve müdürlüğe yazılması gereken müzekkereyle haciz kalkmaktadır. Avukat tarafından kaleme alınacak olan İİK - 106 ile 110 - uyarınca yazılan olan haczi düşürme dilekçesi ile birlikte mevcut iş yerine konmuş olan haciz kaldırabilir.

  • ispat tespit davası

Borçlu, takipte borçlu olmadığı iddiasındaysa menfi tespit davası açabilmektedir. Bu tarz bir senaryoda borçlu olan ya da iş yeri haciz kaldırma avukatı icraya başvuruda bulunup mevcut borcun hepsini icra veznesine depo edip gayrimenkuldeki haczin kaldırılmasını isteyebilmektedir

  • Haricen tahsil ya da alacaktan feragat

Alacaklı olan kişi yahut vekili borcu tahsilat yaptığını yahut alacaktan feragat edebileceğini icra müdürlüğüne beyan eder ise iş yeri üzerindeki haciz kaldırılmaktadır.

Kolektif Hukuk Bürosu avukatları olarak sizleri asgari süre içinde en doğru yöntemler ile çözüme ulaştırmaktayız.

HEMEN ARA WHATSAPP